Przejdź do treści
Strona główna » Zmiany dotyczące umów o pracę

Zmiany dotyczące umów o pracę

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

 Zapraszamy na szkolenie

Innowacyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

– praktyczne, poparte przykładami omówienie

zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy

oraz omówienie kolejnych  nowych regulacji

w związku z wdrożeniem dyrektyw prawa unijnego

30 czerwiec  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting
Czytaj dalej »ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 r. z Martą Jaromin

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy zdalnej, dzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.