Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

 AKADEMIA MENEDŻERA

wrzesień 10 - grudzień 18

KURS

 AKADEMIA MENEDŻERA

– czyli coachingowe metody zarządzania

zgodnie z kodem zawodu 121203

KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

planujemy do realizacji w terminie

10  września  2022 – 18  grudnia 2022 roku

kurs prowadzony w Jeleniej Górze w godzinach od 9.00 do 16.00,

w CENTRUM EDUKACYJNYM B&K ul.1 WIEJSKA 24 a

Kurs obejmuje 14 spotkań (po 8 godzin lekcyjnych) w edycji weekendowej sobota/niedziela, 112 godz. wykładowo /ćwiczeniowe w tym 2 godz. egzamin

Kurs zarejestrowany jest jako usługa szkoleniowa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) gdzie znajdują się usługi na które przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Cel edukacyjny:

Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy kursu zdobędą  kluczowe kompetencje współpracy z zespołami na zasadach coachingowych, które pomogą wzmocnić kompetencje menadżerskie w zarządzaniu. Celem jest przygotowanie Uczestników do świadomego stosowania stylu coachingowego w polityce personalnej, oraz doskonalenie kluczowych cech i kompetencji menedżera jako coacha. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobem prowadzenia dokumentacji personalnej pracowników w zakresie prawa pracy.  Nabędą umiejętności procesów rekrutacyjnych i szkoleń.

Grupa docelowa:

Menedżerowie zarządzający pracownikami, liderzy pragnący pobudzić zasoby wewnętrznej motywacji i zaangażowanie zespołu oraz pragnący wprowadzić nowoczesne praktyki zarządcze w kulturze organizacyjnej. Menedżerowie dążący do zwiększenia efektywności swojego zespołu przez lepsze wykorzystanie indywidualnego potencjału i wzmocnienie relacji z pracownikami.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez: aktywny udział słuchaczy w zajęciach, naukę własną słuchacza, studiowanie literatury przedmiotu, prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Efektem kształcenia jest nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowych dające zdolność wykonywania pracy polegającej na tym, aby uczestnik:

 • samodzielnie realizuje style zarządzania zespołem pracowniczym, uwzględnia potrzeby zdiagnozowania swojego indywidualnego stylu,
 • potrafi opracować proces prowadzenia sesji coachingowi – zespołu, grupy, indywidualnej,
 • potrafi samodzielnie opracować struktury przekonań i ograniczających schematów u podległych pracowników,
 • wykorzystuje narzędzia ułatwiające osiąganie celów swoich i zespołu,
 • potrafi poprawić wyniki i atmosferę w zespole,
 • potrafi w odpowiedni sposób przygotować grunt do wzrost innowacyjności
  pracowników
 • dobiera i przygotowuje najlepsze narzędzia, sprzęt do wykonania potencjału i doświadczenia pracownika
 • rozróżnia jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników, oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój,
 • stosuje zasady zarządzania, oraz narzędzia rozwojowe stosowane w coachingu,
 • wyjaśnia praktyczne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w pracy z ludźmi,
 • omawia i stosuje modele udzielania informacji zwrotnej,
 • zwiększa swoją efektywność w pracy z ludźmi,
 • tworzy swój własny sposób funkcjonowania w sytuacjach trudnych.
 • projektuje nowe procesy rekrutacyjne metodami coachingowymi, przez odpowiednie pytania
Program:
1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu-

a) Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany

b) Co ma wspólnego coaching z coachingowym stylem zarządzania

c) Dlaczego coaching działa i co się dzieje w ludzkim mózgu podczas coachingu?

d) W jaki sposób coaching kształtuje i wspiera samodzielność i zaangażowanie podwładnego

2. Opracowanie budżetu płac, monitorowanie i opracowanie dokumentacji personalnej

a) przygotowanie budżetu – mapowanie procesu

b) wymiana doświadczeń -– burza mózgu – budowanie otwartości

c) kierowanie administracją personalną, przekazanie informacji dotyczących zatrudnienia

d) współzależność i zaufanie

3. Menadżer w roli coacha

a) bądź jak pochodnia, czyli podstawowe i najważniejsze kompetencje coacha

b) rozwijanie motywacji i zaangażowania pracowników

c) budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji

d) jak to zrobić? – założenia i struktura rozmów coachingowych,

e) słuchać a słyszeć, czyli umiejętność aktywnego słuchania

f) sztuka zadawania skutecznych pytań

g)  umiejętność udzielania informacji zwrotnych w coachingu

h) trudne sytuacje w pracy menedżera a coaching.

4. Praca nad celami pracowników

a)  znajdowanie własnych celów a motywacja do pracy

b) kroki milowe w życiu każdego z nas – przeskakiwanie ograniczeń,

c) entuzjazm i zaangażowanie w dążeniu do celu

d) siła wizji i wielkość marzeń – parametry poprawnie wyznaczonych celów,

e) impulsy do zmiany – analiza SWOT

f)  wpływ strachu na brak sukcesów pracowników.

5. Jak zmotywować zespół poprzez coaching

a) automotywacja i  samoświadomość – czas na zmiany!

b) jak osiągać więcej i szybciej, czyli sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.

c) indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów

d) irracjonalne przekonania na swój temat, a coachingowe sposoby rozwiania ich,

e) tworzenie poczucia własnej wartości, jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników,

f) sposoby na trenowanie swojej świadomości emocjonalnej,

g)  wzmacnianie emocji budujących automotywację.

h)  inny sposób widzenia problemu, czyli zasady koncentracji na rozwiązaniach.

6. Narzędzia coachingowe:

a) „Sięgaj Dalej” – metody zwiększające wyniki swoje i pracowników

b)  Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera,

c) Mapa Sukcesu w biznesie, Koło Biznesu – realizowanie zadań wynikających systemów oceny pracowników między innymi poprzez: projektowanie systemu ocen,

d) nieograniczone możliwości dzięki technice Walta Disneya

e) poszukiwanie nowości – magia w przekraczaniu granic

f)  metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy,

7. Coaching menadżerski

a) sesje coachingowe – grupowe, zespołowe

b) „ Nie da się! Boję się! Nie mogę!” – metody pracy z obawami i przekonaniami,

c) praca metaforą , obrazem

d) nauka dyscypliny wewnętrznej a coaching menedżerski.

8. Praktyczne przećwiczenie poznanych technik

a) dobre praktyki w stosowaniu coachingu,

b) przeprowadzenie próbnego coachingu przez każdego Uczestnika pod okiem coacha z wieloletnim doświadczeniem,

c) obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy z podopiecznym,

d) planowanie ścieżki dalszego rozwoju u pracowników.

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez komisję egzaminacyjną, otrzymuje zaświadczenie o potwierdzające umiejętności zawodowe w obrębię zawodu: 121203 – Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3.470 zł. z możliwością opłaty w ratach i obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe 121203 – Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe w obrębie zawodu 121203 – Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo.

 

Share This Event

2974969
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
10 września; 09:00
Koniec:
18 grudnia; 16:00
Koszt:
3.470zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.