Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

AKADEMIA PODATKU VAT DLA PRAKTYKÓW z Małgorzatą Rzeszutek

wrzesień 26 - wrzesień 28

Zapraszamy na kurs

AKADEMIA PODATKU VAT DLA PRAKTYKÓW – 3 DNIOWE WARSZTATY

realizowany w dniach:

26.09.2023, 27.09.2023, 28.09.2023

w godzinach 9:oo – 14:3o

ZDALNIE

Cel szkolenia:  pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych objętych podatkiem VAT w 2023 roku

Adresaci szkolenia : Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  21 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

Dzień I
1.    VAT – zasady ogólne opodatkowania
1.1.    Identyfikacja transakcji – sprzedaż – dostawa towarów i świadczenie usług
1.2.    Ustawa o VAT a dyrektywy unijne
1.3.    Interpretacje, orzecznictwo polskie, orzecznictwo TSUE – po co sięgać i jak korzystać.
1.4.    Prawo do odliczenia- zasady ogólne
1.5.    Nadużycie prawa
1.6.    Należyta staranność
2.    Zakres opodatkowania
2.1.    Zakres opodatkowania – czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transakcji jednorazowych
2.2.    Towar, usługa, sprzedaż – znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
2.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT – kiedy osoba fizyczna może zostać podatnikiem VAT?
2.4.    Transakcje nieodpłatne i ich opodatkowanie lub wyłączenie
2.5.    Powstrzymanie się od dokonywania czynności – jak identyfikować?
2.6.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?
3.    Podatnicy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia
3.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
3.2.    Podatnik czynny
3.3.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
3.4.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe
3.5.    OSS- rozliczenia konsumentów z UE
3.6.    Rejestracja w Polsce
3.7.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?
4.    Stawki i zwolnienia
4.1.    Stawki podstawowe
4.2.    Rola stawki 0% i przejściowe obniżki w tarczach antyinflacyjnych
4.3.    Zwolnienie
4.4.    Transakcja poza VAT
4.5.    Zwolnienie od podatku
4.6.    Stawki w budownictwie
4.7.    Obowiązek podatkowy
5.    Obowiązek podatkowy
5.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
5.2.    Czym różni się obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego i dlaczego to ostatnie nie zawsze występuje w przypadku VAT
5.3.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
5.4.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
5.5.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.

Dzień II
6.    Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
6.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
6.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – rejestracja, zasady i dokumentowanie dla zastosowania stawki 0%
6.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
6.4.    Import – definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku z tytułu importu
6.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
6.6.    Dostawa towarów z montażem
7.    Transakcje międzynarodowe – świadczenie usług
7.1.    Świadczenie usług – zasady ogólne (BTB, BTC)
7.2.    Usługi związane z nieruchomościami – zakres i zasady opodatkowania
7.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym
7.4.    Transport pasażerów i transport towarów
7.5.    “Eksport usług”
7.6.    Nabycie “krajowe”
7.7.    Import towarów
7.8.    Import usług
7.9.    Nabycie towarów z montażem
7.10.  Zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa
8. E-commerce, funkcjonowanie platform i rejestracja
8.1 WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), co to jest WSTO – ja definiujemy
8.2 Obowiązki ewidencyjne
8.3. Różnica między WSTO a sprzedażą wysyłkową
8.4 Dokumentacja potwierdzająca dostarczenie towarów do nabywcy
8.5 One Stop Shop (OSS) – punkt kompleksowej obsługi
8.6 Procedura unijna (do kogo jest skierowana, jakie usługi podatnik może rozliczać w ramach procedury unijnej, obowiązki podatnika, państwo członkowskie identyfikacji, , omówienie różnych wariantów dla podatników)
8.7 Procedura nieunijna (jakie daje możliwości, do kogo jest skierowana, analiza przypadków).
8.8 SOTI (Sprzedaż na odległość towarów importowanych), co to jest SOTI- ja definiujemy

Dzień III
9.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego
9.1.    Zasada ogólna – orzecznictwo
9.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
9.3.    Dokumentacja
9.4.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
9.5.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
9.6.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
9.7.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
9.8.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
9.9.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
9.10.  Współczynnik prawa do odliczenia
10.    Korekty podatku
10.1.    Korekta faktur w związku ze zmianami ceny lub pomyłkami – ujmowanie w JPK
10.2.    Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika
10.3.    Proporcjonalne odliczenie VAT
10.4.    Prewspółczynnik
10.5.    Korekta roczna VAT z związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
10.6.    Zmiana sposobu przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego, zbycie  przed
11.    Obowiązki instrumentalne
11.1.    Faktury
11.2.    JPK
11.3.    Podzielona płatność
11.4.    Kasy rejestrujące
11.5 Zastosowanie KSF w obiegu faktur- jak wdrożyć KSeF w firmie i jak stosować?
12.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
12.1.    Mały podatnik
12.2.    Nowe środki transportu
12.3.    Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
12.4.    Rolnik ryczałtowy
12.5.    Taksówki osobowe
13.    Sankcje
13.1.    Kodeks karny skarbowy
13.2.    Kodeks karny
13.3.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
13.4.    Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
13.5.    Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika
13.6.    Odpowiedzialność solidarna nabywcy

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy o zmianach podatkowych,

W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych i wystawiania faktur.

W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 850,00 zł netto/1.045,50 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

141273
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
26 września; 09:00
Koniec:
28 września; 14:30
Koszt:
850,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne