Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Obowiązki warsztatów samochodowych w zakresie gospodarowania odpadami oraz BDO

październik 19

 Zapraszamy na szkolenie

Obowiązki warsztatów samochodowych

w zakresie gospodarowania odpadami oraz BDO

19 października  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Celem szkolenia jest uzyskanie, usystematyzowanie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego gospodarowania odpadami powstających w trakcie wykonywania usług w zakresie motoryzacji, odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, kwalifikowania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami. Sposób zagospodarowania odpadów, terminy ich przekazania, klasyfikacja wg kodów odpadów to główne problemy w zakresie ochrony środowiska w firmach motoryzacyjnych

Drugi moduł szkolenia zapozna usługodawców z systemem BDO w zakresie wpisów do BDO, prowadzenia ewidencji odpadów, wystawiania Kart Przekazania odpadów oraz sprawozdań rocznych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wybranymi przepisami Ustawy o odpadach, co pozwoli prawidłowo zbierać, przechowywać i oddawać odpady (w tym odpadów niebezpiecznych) w warsztatach samochodowych i wulkanizacji.

W drugim module uczestnicy praktycznie nauczą się: logować do systemy BDO Sporządzać ewidencje odpadów w systemie BDO Tworzyć Karty przekazania odpadów w systemie BDO Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zakresie ochrony środowiska w firmie.

Adresatami szkolenia są właściciele i pracownicy przedsiębiorstw, specjaliści ds. ochrony środowiska i specjaliści ds. gospodarki odpadami w tym osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz gospodarką odpadami, osoby odpowiedzialne za zorganizowanie transportu odpadów oraz wystawanie /zatwierdzanie kart przekazania odpadów oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Plan

  1. Rejestr BDO dla warsztatów samochodowych, wulkanizacji itp.
  2. Rodzaje odpadów powstające w warsztatach samochodowych
  3. Kody odpadów wg rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów
  4. Czym są odpady niebezpieczne
  5. Obowiązki w gromadzeniu odpadów (wg ustawy z 2022)
  6. Przekazanie odpadów – zasady i terminy
  7. BDO – logowanie do systemu
  8. BDO – jak prowadzić ewidencję odpadów
  9. BDO – sporządzanie Kary Przekazania Odpadu jako Wytwórca odpadu
  10. BDO – sprawozdawczość

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wypełniania elektronicznych dokumentów związanych z gospodarką odpadami, wypełniania sprawozdań i dokumentów ewidencyjnych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Efekty uczenia się

Wiedza:
Uczestnik zna i rozumie zasady zakresu gospodarki odpadami

Umiejętności:
Uczestnik potrafi odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

Kompetencje społeczne :  
Uczestnik zdobył umiejętność samokształcenia się w zakresie wiedzy z gospodarki odpadami, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczył się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się i forma zaliczenia: Forma zaliczenia i walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej w formie 5 pytań otwartych oraz 6 zamkniętych, przekazywanej dla uczestnika na zakończenie szkolenia oraz obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy i materiały pomocnicze; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, oraz konsultacje po szkoleniowe.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2085528
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
19 października
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
300,00netto zł
Kategorie Oferta:
,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia