Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

BILANS 2023 PIT w 2023. Zamknięcie roku przez płatników podatku PIT

grudzień 27

Zapraszamy Państwa na szkolenie

BILANS 2023

PIT w 2023 – Zamknięcie roku przez płatników oraz przygotowanie informacji rocznych za 2023 r.

Obowiązki płatnika i podatników w zakresie rozliczania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

które odbędzie się

27  grudnia  2023 r.

w godzinach 10.oo – 15.oo

ZDALNIE

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych PIT za 2023 r. .

Grupa docelowa:

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac, pracowników działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za naliczenie i pobór podatku dochodowego oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazanym tematem.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla doświadczonych pracowników.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r., które wpływają na prawidłowe rozliczenie roczne podatku PIT.

Wskazanie prawidłowego wypełniania poszczególnych formularzy PIT

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedze z zakresu zasad prawidłowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypełniania i przesyłania obowiązujących formularzy rozliczeniowych za 2023 rok,

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

Prowadzący Ewa Gogolińska – Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej, podatków dochodowych, przepływów finansowych, monitoringu projektów UE. Trener z zakresu rozliczania podatków dochodowych CIT i PIT, podatku VAT oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE. Wielokrotnie brała udział w kontrolach prowadzonych u beneficjentów. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godz. szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 15 tys. osób.

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia:

I. Zasady rozliczania podatników a wpływ na pobór zaliczek oraz rozliczenie roczne za 2023 r.

 1. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników oraz zleceniobiorców (podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, podatek dochodowy, potracenia) – przykłady
 2. Wnioski i oświadczenia składane przez podatników w trakcie roku podatkowego jako wpływ na pobór zaliczek na podatek.
 3. Przekroczenie kwoty wolnej od podatku dla osób do 26 roku życia, 60+, 4+ a wpływ na zasady naliczenia podatku oraz sporządzania informacji rocznej przez płatnika.
 4. Upoważnienia płatnika do niepobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy oraz czasowy.
 5. Zwolnienia przedmiotowe w tym limitowane – zasady naliczania oraz opodatkowania nadwyżki ponad limit:
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • świadczenia BHP
 • ryczałt samochodowy
 • podróże służbowe (diety, dojazdy inne)
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • inne
 • Świadczenia rozliczane ryczałtem w tym drobne umowy

II. Rozliczenie roczne PIT za 2023 r. – omówienie formularza PIT 11.

  1. Przychody z tytułu umowy o pracę w tym koszty uzyskania przychodu.
  2. Przychody z tytułu umów zleceń i o dzieło z własnym i obcym pracownikiem.
  3. Przychody pracownika do 26 roku życia opodatkowane i zwolnione.
  4. Przychody Senior+ opodatkowane i zwolnione.
  5. Przychody osób wychowujących 4 lub więcej dzieci opodatkowane i zwolnione.
  6. Kontrakty menadżerskie, rady nadzorcze, prokura, powołanie, mianowanie.
  7. Składki ZUS społeczne opłacane przez podatników oraz składka zdrowotna w formularzu PIT-11.
  8. Załącznik PIT-R – dla kogo i jakich przychodów dotyczy?

III. PIT dla cudzoziemców

 1. Rezydent/nierezydent – zasady rozpoznawania rezydencji podatkowej
 2. Kiedy PIT – 11 a kiedy IFT1/1R
 3. Zasady wypełniania formularza IFT oraz terminy wysyłania do US i podatników.

IV. PIT-8AR,

 1. Kogo dotyczy deklaracja i jakich źródeł ?
 2. Zasady wypełniania formularza PIT 8AR oraz terminy wysyłania do US i podatników.

V. PIT – 4 – deklaracja rozliczeniowy płatnika za 2023 r.

VI. Odpowiedzialność karno-skarbowa płatników składek za niepobranie lub nieprawidłowe naliczenie i pobranie podatku.

VII. Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych PIT za 2023 r., umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Share This Event

2072361
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
27 grudnia
Godzina:
10:00 - 15:00
Koszt:
320,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne