Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PODATKI DOCHODOWE W 2024 ROKU roku z Aleksandrem Gniłką

marzec 14

Zapraszamy na szkolenie

PODATKI DOCHODOWE W 2024 ROKU

CIT i PIT w 2024

w dniu

14  marca  2024 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w JELENIEJ GÓRZE 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT, oraz związanych z nimi ułatwieniami i utrudnieniami. Wprowadzenie nowych przepisów podatkowych lub zmian w istniejących regulacjach może wymagać od przedsiębiorstw dostosowania się do nowych wymogów, co może być czasochłonne i kosztowne.

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku CIT.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

 1. Podatki dochodowe w 2024.
 • nowe limity podatkowe w 2024r dotyczące małego podatnika, możliwości opłacania CIT wg stawki obniżonej w wysokości 9%,
 • minimalny podatek przychodowy od 2024r. (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski od 2024r.,
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych od  2023r.,
 • zmiany terminów w temacie cen transferowych,
 • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r. a rozliczanych w 2024r.,
 • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń, terminów złożenia oświadczeń następczych w 2024r.,
 • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.,
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów  podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
 • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowania,
 • ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
 • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
 • umowy zlecenia z cudzoziemcami,
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmiany w limitach zwolnień podatkowych od 2024r.
 1. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów,
 • koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
 • płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych,
 • wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:

– kary umowne i odszkodowania,

– wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,

– podatek u źródła jako koszt podatkowy,

– świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,

– hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,

– przepisy Covidowe a koszty podatkowe.

 • samochody osobowe a koszty podatkowe,
 • wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i  lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.
 1. Pytania uczestników.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania podstawy opodatkowania, oraz kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego , umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, serwis kawowy, obiad, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

785268
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
14 marca
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
400,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , ,

Miejsce szkolenia

JELENIA GÓRA
JELENIA GÓRA, + Google Map