Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
CIT 2021

BILANS 2022 – CIT, PIT w 2022r., „polski ład” z Aleksandrem Gniłką

grudzień 02

Zapraszamy na szkolenie

BILANS 2022

CIT, PIT w 2022r., „polski ład”

„polski ład 2.0/niskie podatki”

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku

2  grudnia  2022 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

 w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27

 

Celem szkolenia Szkolenie zostało zaplanowane w ten sposób aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, które obowiązują w 2022 r.

Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w działach finansowych i księgowych, dyrektorów finansowych jak również członków zarządu które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w zakresie zmian w 2022 roku.

Szkolenie poprowadzi ALEKSANDER GNIŁKA – DORADCA PODATKOWY

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022/2023 r.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
 • ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,
 • zmiany w CIT na 2022 i lata następne m.in. w zakresie podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, podatku od przerzucanych dochodów, podatku u źródła, podatku od przychodów z budynków, kosztach finansowania dłużnego, CIT-estońskim oraz inne.
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.
 • zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
 • zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,
 • zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,
 • ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT,
 • zmiany naprawcze związane z odroczeniem poboru zaliczki PIT na podstawie rozporządzeniem z 7 stycznia 2022r. a następnie przepisów ustawy o PIT,
 • zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,
 • zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),
 • zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,
 • sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
 • zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości.
 1. Zmiany w PIT od lipca 2022r. w tym min.:
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacja mechanizmu odroczenia zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • hipotetyczny podatek,
 • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników,
 • zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku,
 • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, podatku przez przedsiębiorców
 • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022r.,
 • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
 • inne zmiany.
 1. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
 • ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą podatkową,
 • zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych rodzajów przychodów.
 1. Inne zmiany w podatkach dochodowych
 • zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
 • zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację
 1. Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zmian przepisów, tak aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, oraz wszelkich przychodów i kosztów prowadząc firmę 2022 r. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 350,00 zł netto + 23% VAT= 430,50 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

Share This Event

82374
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
2 grudnia
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
350,00netto zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , , , , ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia