Ładowanie Oferta
CIT 2021

CIT w 2021 r.

wrzesień 30

Zapraszamy na szkolenie

CIT w 2021 r.
– znaczące zmiany i pierwsze doświadczenia

oraz inne wybrane zagadnienia

30  września  2021 r.

 w godz. od 9.oo do 15.oo

w Jeleniej Górze w CENTRUM EDUKACYJNYM B&K ul. Wiejska 24 a

Szkolenie zostało zaplanowane w ten sposób aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 r. tj. przykładowo zasad opodatkowania tzw. CIT estońskim, preferencji wynikającej z wprowadzenia funduszu inwestycyjnego, zmian dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, ograniczeń związanych z amortyzacją środków trwałych. Szkolenie będzie też dobrą okazją do przypomnienia rozwiązań podatkowych wprowadzonych w związku z COVID-19 (np. wydłużony termin złożenia ZAW-NR, możliwość niestosowania ulgi na złe długi, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej).

Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych.

Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w działach finansowych i księgowych, dyrektorów finansowych jak również członków zarządu które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie jest również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy planują zdobyć uprawnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z niestabilną sytuacją, szkolenie zostanie przeprowadzone hybrydowo, osoby które postanowią zostać w domu/pracy będą miały możliwość połączyć się zdalnie. Osoby które zdecydują się przyjechać, będą fizycznie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi ALEKSANDER GNIŁKA – DORADCA PODATKOWY

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT.
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
 4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych.
 5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
 6. Problematyka spółki nieruchomościowej.
 7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
 8. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
 9. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 10. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020  r.
 11. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
 12. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
 13. Inne wybrane zagadnienia.
 14. Pytania uczestników.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zmian przepisów, wprowadzenie tzw. CIT estońskiego, opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych, podwyższenie limitu przychodów związanych z opodatkowaniem obniżoną stawką CIT. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnie wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie.

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 250,00 zł netto + 23% VAT= 307,50 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl 

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy 

CIT w 2021 r.

Share This Event

 • To Oferta minęło.

Szczegóły

Data:
30 września
Godzina:
9:00 am - 3:00 pm
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra – szkolenie zdalne
Poland

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry