Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

CIT w 2023 r. ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia z Aleksandrem Gniłką w Jeleniej Górze

kwiecień 25

Zapraszamy na szkolenie

CIT w 2023 r.

– ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia

dla podatników

oraz inne wybrane zagadnienia

w dniu

25  kwietnia  2023 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27

Rok 2022, jak i 2023 przyniósł kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych. Najwięcej zmian zostało wprowadzonych pakietem zmian tzw. „Polski Ład”. Oprócz tego ustawodawca w trakcie 2022 r. wprowadził również kolejne zmiany, które oddziaływać mają zarówno na 2022 r. jak i na 2023 r. Do najistotniejszych zmian zaliczyć należy: wprowadzenie i zawieszenie tzw. podatku minimalnego, wprowadzenie i uchylenie przepisów odnoszących się do tzw. ukrytej dywidendy, zmiany związane z CIT estońskim, zmiany w kosztach finansowania dłużnego, uchylenie przepisów art. 15e, nowelizacja wcześniej obowiązujących ulg podatkowych, jak i wprowadzenie nowych ulg np. ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, odroczenie przepisów dotyczących transakcji pośrednio krajowych, zmiany w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej płatników. Powyższe stanowi kolejne wyzwanie dla służb księgowych.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie, przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi i inne osoby, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2023/2022 r.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023 r.,
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023 r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowania (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania) – zawieszenie na 2022-2023,
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych z uwzględnieniem zmian na 2023 r.,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT począwszy od 2022 r. (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników),
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości od 2023/2022 r.,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych,
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące m.in. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
 • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023 r.
 • zmiany w podatku od przychodów z budynków począwszy od 2023 r.
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych od 2023 r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023 r.
 • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024 r.
 1. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych m.in.:
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • ulga na złe długi w CIT,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
 1. Pytania uczestników.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wprowadzenia i zawieszenia tzw. podatku minimalnego, wprowadzenia i uchylenia przepisów odnoszących się do tzw. ukrytej dywidendy, zmiany związane z CIT estońskim, zmiany w kosztach finansowania dłużnego, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3018910
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia