Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek różnice w wysokości składek

grudzień 14

Zapraszamy na szkolenie

Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek
różnice w wysokości składek społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych

14  grudnia  2023 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE poprzez platformę CLICKMEETING

Celem szkolenia jest wskazanie różnic między różnymi formami działalności w sposobie zarejestrowania, odpowiedzialności za powstałe zadłużenie, a przede wszystkim w okresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego co przekłada się na obowiązek płacenia składek, wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, no i oczywiście bardzo dużych różnic w naliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne według tzw. Polskiego Ładu. Omówione zostaną również zasady rozstrzygania tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń, szczególnie z umowami zlecenia, które mogą być realizowane w ramach działalności lub obok działalności.

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką, pracowników kadrowo-płacowych wszystkich płatników składek, zarówno małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz pracowników biur rachunkowych.

Prowadzący   Dariusz Suchorowski – doradca, trener, audytor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania  jako inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Program:

Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS+ to musisz to zrobić najpóźniej  31 grudnia 2023 r.

Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek – różnice w wysokości składek społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  – pozarolnicza działalność gospodarcza,
  – twórca i artysta
  – wolny zawód
  – wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej,
  komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  – akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  – osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół
  placówek

  Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w
  stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.
  3. Zmniejszona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie dla
  jednego rodzaju działalności:
  – ulga na start
  – mała składka
  – mały ZUS+
  4. Warunki konieczne do wydłużonego okresu ulgi mały ZUS+ w roku 2023
  5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  – Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  – Twórcy i artyści
  – Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  – Działalność gospodarcza
  6. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy
  opodatkowania:
  – Zasady ogólne – liniowy
  – Zasady ogólne – skala
  – Karta podatkowa
  – Ryczałt ewidencjonowany
  7. Zasady postępowania przy rozpoczynaniu lub kończeniu prowadzenia działalności,
  przy zawieszaniu lub wznawianiu działalności, przy zmianie formy opodatkowania.
  8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  – Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  – Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  – Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
  9. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady i termin.
  10. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
  – umowa o pracę,
  – umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
  – urlopy bezpłatne
  – urlopy wychowawcze,
  – zasiłki macierzyński
  – pozostałe tytułu
  – emeryt-rencista
  – uczeń-student

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów i wskazanie różnic między różnymi formami działalności w sposobie zarejestrowania, odpowiedzialności za powstałe zadłużenie, a przede wszystkim w okresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego co przekłada się na obowiązek płacenia składek, wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 280,00 zł netto + 23% VAT= 344,40 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

943626
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne