Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Estoński CIT

czerwiec 21

Zapraszamy na szkolenie

ESTOŃSKI CIT

Na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu estońskiego CIT ?

Jaka dokumentacja jest niezbędna ?

w dniu

21  czerwca  2022 roku

 w godzinach 9.oo – 14.oo

 ZDALNIE

 

Od 2022 r. popularną wśród przedsiębiorców formą opodatkowania spółek stał się estoński CIT. Ten nowy w świecie podatkowym system opodatkowania opiera się na wynikach bilansowych i związany jest m.in. z:
• koniecznością odpowiedniego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• weryfikacją wymagań, które należy spełnić, aby można było skorzystać z tej metody opodatkowania, a także warunków w trakcie jej trwania,
• ustaleniem kilku podstaw opodatkowania.

Podczas szkolenia  na podstawie wielu przykładów, analiz, podsumowań, instrukcji oraz wzorów księgowań w prosty sposób nasza ekspertka Patrycja Kubiesa  przedstawi wprowadzenie nowych przepisów o ryczałcie od dochodów spółek wraz z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2023 r., dotyczących m.in.:
• zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku,
• daty powstania obowiązku zapłaty zaliczek na poczet dywidendy,
• warunku zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT.

Prowadzący :  Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie.

Doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowej w prasie codziennej oraz periodykach profesjonalnych. Wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej.

Adresatami szkolenia są:  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani  nowym systemem opodatkowania estońskim CIT.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym i zdalnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

Blok 1.
Bariery wejścia
a) Omówienie warunków wejścia w
b) Zawiadomienie o rozpoczęciu oraz oświadczenie, kiedy składać, a co jeśli nie ma co wpisać w oświadczenie?
c) Omówienie transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach wejścia, jakie kruczki czyhają na podatników?
d) Warunek osób fizycznych, jakie problemy związane z założycielami fundacji mogą się pojawić?
e) Spółki zagraniczne, a spółka estońska
f) Wyłączenia z estońskiego CIT
Blok 2.
Przygotowanie dokumentacji na wejście
1. Korekta wstępna
a) Forma przygotowanie korekty
b) Analiza kosztów, przychodów
c) Wykazanie w CIT wyniku korekty
d) Warunki wygaśnięcia obowiązku zapłaty podatku
2. Dochód z przekształcenia
a) Warunki pojawienia się dochodu
b) Forma zapłaty, odroczenie
c) Możliwości, kiedy dochód z przekształcenia się nie pojawi
3. Przygotowanie dokumentacji księgowej
a) Polityka rachunkowości
b) Plan kont
c) Sprawozdania finansowe
d) Prowadzenie ksiąg handlowych, analityka kont księgowych
4. Rozliczenie strat podatkowych
a) Możliwość jednorazowego rozliczenia strat
b) Ryzyka związane z rozliczeniem jednorazowym strat
c) Utrzymanie reżimu, a rozliczenie strat
5. Inne przepisy podatkowe, a estoński CIT
a) Ulgi na złe długi
b) Ulga B+R
c) Podatek minimalny
d) Podatek od przychodów z budynków
e) Ceny transferowe
Blok 3.
Dochody do opodatkowania
a) Podzielenie zysku, dystrybucja
b) Rozdysponowany dochód
c) Ukryte zyski
d) Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
e) Nieujawnione operacje gospodarcze
2. Warianty wypłat zysków i nie tylko
a) Podejmowanie uchwał o podziale zysku
b) Zatrzymanie zysku
c) Zaliczki na poczet dywidendy
3. Podstawa opodatkowania
4. Terminy płatności podatku
5. Stawki podatku
Blok 4.
Utrata prawa do opodatkowania
a) Podstawa do utraty opodatkowania
b) Warianty utraty
c) Skutki podatkowe
Blok 5. 

Wyjście z systemu i obowiązki podatnika

Efektem uczenia się będzie :                                                                                 

W zakresie wiedzy: zdobycie wiedzy na temat zasad opodatkowania “estońskim CIT”

W zakresie umiejętności:  zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wdrożenia “estońskiego CIT”, zrozumienie korzyści z opodatkowania “estońskim CIT” i ryzyk związanych z tą formą opodatkowania

W zakresie kompetencji społecznych: skonfrontowanie treści przepisów z praktycznymi przykładami z życia gospodarczego

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 360,00 zł netto + 23% VAT= 442,80 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Udostępnij

676343
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Data:
21 czerwca
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
360,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne