Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Estoński CIT 2023. praktyczne, 2 – dniowe warsztaty bilansowe i podatkowe

październik 02 - październik 03

Zapraszamy na kurs

Estoński CIT 2023.

praktyczne, 2 – dniowe warsztaty bilansowe i podatkowe

realizowany w dniach:

2 i 3.10.2023

w godzinach 9:oo – 14:oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeating  

Coraz więcej podatników rozpoczyna opodatkowanie estońskim CIT. Jest to zupełnie nowa forma opodatkowania. Wymaga skupienia się na zupełnie innych aspektach niż przy klasycznym CIT. Jednocześnie brakuje praktyki i możliwości odwołania się do utartych sposobów postępowania.
Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie i istotne ryzyka, co powoduje, że księgowi zostają z problemem prawidłowego księgowania zdarzeń gospodarczych.
Dlatego powstało praktyczne, dwudniowe szkolenie na temat estońskiego CIT.
Obejmuje ono także zagadnienia bilansowe, które wykłada osoba z wieloletnim
doświadczeniem w rachunkowości.
Szkolenie jest bogate w przykłady praktyczne, ponieważ wykładowcy na co dzień
doradzają spółkom opodatkowanym ryczałtem. Wskazówki obejmują również
propozycje modyfikacji zakładowego planu kont i pozostałych obszarów rachunkowości, by wesprzeć księgowych. Na rynku nie ma bowiem w zasadzie szkoleń i wskazówek co do aspektów bilansowych estońskiego CIT.
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu. Szkolenie
przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych wskazówek
wymaganych do prawidłowego rozliczania estońskiego CIT, zarówno w aspekcie
podatkowym, jak i bilansowym.

Korzyści z uczestnictwa.
– pozyskanie kompleksowej, tj. podatkowo-bilansowej wiedzy na temat rozliczenia
estońskiego CIT.
– poznanie obszarów, które w praktyce stanowią zagrożenie dla spółek na
ryczałcie.
– pozyskanie praktycznych wskazówek na temat sposobu prowadzenia ksiąg
spółki na estońskim CIT.

Prowadzący:

Hubert Grzyb – adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający
kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doświadczony wykładowca. W ramach praktyki zawodowej wdraża estoński CIT w spółkach oraz audytuje poprawność rozliczenia ryczałtu w spółkach, które już rozpoczęły jego stosowanie.

dr Agnieszka Wencel – specjalista w zakresie rachunkowości, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Wartości Niematerialne i Prawne”. Od ponad 20 lat niezależny konsultant z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, autor lub współautor licznych opracowań i opinii sporządzonych dla wielu polskich przedsiębiorstw, w tym dla Spółek notowanych na GPW w Warszawie.

PROGRAM

Dzień I – część podatkowa

 1. Warunki wejścia w estoński CIT – przykłady i pułapki.
  a) Zatrudnienie.
  b) Przychody pasywne – faktoring.
  c) Przychody pasywne – zbycie i licencja na autorskiego prawa majątkowe.
  d) Aporty, restrukturyzacje.
  e) Pozostałe warunki ustawowe.
  2. Na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę przy decyzji o rozpoczęciu
  stosowania ryczałtu?
  a) Nie patrz tylko na oszczędność podatkową – ryzyka i cienie estońskiego CIT.
  b) Konieczność „przestawienia się” ze „zwykłego CIT” na CIT estoński.
  c) Współpraca księgowość/biuro rachunkowe – udziałowiec. Dlaczego to jest
  ważne?
  d) Praktyczne wskazówki dla biur rachunkowych przy rozpoczęciu współpracy
  ze spółką na estońskim CIT.
  3. Korekta wstępna i dochód z przekształcenia.
  a) Sposób wypełnienia informacji CIT KW.
  b) Termin złożenia informacji CIT KW. „Zwykłe” spółki i spółki z przekształcenia.
  c) Postępowanie z podatkiem bądź „stratą” z korekty wstępnej.
  d) Strata podatkowa a wejście w estoński CIT.
  4. Wejście w estoński CIT.
  a) Zawiadomienie ZAW-RD.
  b) Oświadczenie OSW-RD.
  c) Wejście w estoński CIT w trakcie roku.
  5. Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy.
  a) Dywidenda – na jakich zasadach podlega opodatkowaniu?
  b) Zaliczki na poczet dywidendy. Ograniczenia w KSH co do wypłat zaliczek na
  poczet dywidendy.
  c) „Stare” zyski wypłacane w okresie stosowania ryczałtu.
  d) Terminy zapłaty ryczałtu. Stawka podatku.
  e) Opodatkowanie PIT dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy.
  f) Czy brak wyodrębnienia zysku na kapitale własnym w trakcie roku powoduje
  ryzyko przy wypłacie zaliczek na dywidendę?
  6. Ukryte zyski.
  a) Jak rozumieć pojęcie „ukryte zyski”
  b) Praktyczne wskazówki na rozpoznanie ukrytych zysków – test na ukryte zyski.
  c) Ustawowe ukryte zyski- pożyczki, odsetki, nierynkowa cena, itp.
  d) Najem. Kiedy jest bezpiecznie a kiedy istnieje ryzyko?
  e) Usługi niematerialne.
  f) Usługi transportowe i inne usługi „materialne”.
  g) Sprzedaż towarów.
  h) Wynagrodzenia jako ukryte zyski. Przykłady praktyczne.
  i) Diety, zwrot kosztów, benefity – jako to traktować?
  j) Zwroty za zakupy służbowe kartą prywatną/gotówką udziałowca.
  7. Samochody osobowe.
  a) Kiedy ukryte zyski a kiedy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
  b) Samochody własne – amortyzacja.
  c) Samochody w leasingu finansowym. Co z częścią odsetkową?
  d) Samochody w leasingu operacyjnym/najmie.
  e) Wydatki na eksploatację.
  f) Jak liczyć podstawę opodatkowania? Od brutto czy od netto + 50 % VAT?
  g) Termin zapłaty podatku i stawka od wydatków związanych z samochodami.
  h) Problematyka wydatków jednorazowych rozkładanych bilansowo w czasie,
  np. polisy.
  8. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
  a) Jak rozpoznawać wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
  b) Koszty reprezentacji – czy naliczać podatek?
  c) Kary umowne, odszkodowania – czym się kierować przy podejmowaniu
  decyzji?
  d) Wydatki pracownicze.
  e) Przegląd interpretacji organów podatkowych w sprawie wydatków
  niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
  9. Dochód z tytułu zmiany wartości składnik majątku.
  10. Nieujawnione operacje gospodarcze.
  a) Czym są nieujawnione operacje gospodarcze?
  b) Termin zapłaty podatku.
  11. Jak wypełnić i do kiedy złożyć zeznanie roczne CIT-8E?
  12. Wyjście z estońskiego CIT.
  a) Czy po wyjściu z estońskiego CIT trzeba zapłacić podatek?
  b) Od czego naliczać podatek?
  c) Termin zapłaty podatku od zatrzymanych zysków.
  d) Czy można nigdy nie zapłacić podatku estońskiego od zysków?
  e) Utrata prawa do estońskiego CIT.
  f) Powrót do zasad ogólnych CIT.

Dzień II – część bilansowa

 1. Księgowe ABC przed wejściem w ryczałt.
  a) Jakie są wymagania ustawy podatkowej odnośnie do prowadzenia ksiąg
  rachunkowych spółek opodatkowanych CIT estońskim?
  b) Czy spółka ma prawdziwą politykę rachunkowości, czy tylko dokument dla
  wypełnienia obowiązków ustawowych?
  c) Jakie są wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie dokumentacji
  polityki rachunkowości?
  d) Czy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych koresponduje z zapisami
  polityki rachunkowości i dlaczego jest to tak istotne?
  e) Kluczowe elementy polityki rachunkowości z punktu widzenia CIT
  estońskiego, m.in.: określenie poziomu istotności, naliczanie odsetek,
  tworzenie odpisów aktualizujących, tworzenie rezerw i rozliczeń
  międzyokresowych, itp.
  f) Uproszczenia w wycenie przewidziane ustawą o rachunkowości a estoński
  CIT (m.in. w zakresie amortyzacji, klasyfikacji umów leasingowych).
  2. Wyodrębnienie zysków i strat w kapitale własnym.
  a) Jak to zrobić?
  b) Propozycje ujęcia w sprawozdanie finansowym i planie kont.
  3. Korekta wstępna.
  a) Co zrobić z podatkiem odroczonym istniejącym na moment wejścia w ryczałt?
  b) Najczęstsze zdarzenia wywołujące korektę wstępną (amortyzacja, leasing,
  wynagrodzenia, ZUS, różnice kursowe, bonusy, odpisy, pozostałe).
  c) Jak obliczyć kwoty do korekty wstępnej?
  d) Jak ująć w księgach podatek od korekty wstępnej?
  e) Nadpłata z tytułu rozliczenia straty podatkowej. Jak ująć w księgach?
  4. Wejście w estoński CIT.
  a) Propozycje zmian w zakładowym planie kont.
  b) Co jest rocznym sprawozdaniem finansowym przy wejściu w ryczałt w trakcie
  roku?
  c) Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w związku wejściu w ryczałt w
  trakcie roku?
  5. Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy
  6. Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
  a) Jakie konta utworzyć dla zgodnego z ustawą i dogodnego ustalania kwoty
  ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?
  b) Księgowanie wynagrodzenia ponad limit.
  c) Księgowania kosztów używania samochodów osobowych.
  d) Księgowanie pozostałych transakcji z tytułu ukrytych zysków i wydatków
  niezwiązanych z działalnością gospodarczą
  e) Ujęcie w księgach podatku od ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z
  działalnością gospodarczą.
  7. Nieujawnione operacje gospodarcze.
  a) W jakich sytuacjach należy rozpoznać nieujawnione operacje gospodarcze?
  b) Faktury dotyczące roku 2022 otrzymane po zamknięciu ksiąg – co zrobić, by
  uniknąć rozpoznania nieujawnionych operacji gospodarczych?
  8. Zagadnienia bilansowe po wyjściu z estońskiego CIT.
  a) Kiedy ująć w księgach podatek od korekty wstępnej przy wyjściu z
  opodatkowania ryczałtem przed ustawowym czasem?
  b) Jak długo należy wydzielać w kapitale własnym zyski wypracowane w okresie
  opodatkowania ryczałtem?

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

Uczestnik po szkoleniu, Definiuje obszary, które w praktyce stanowią zagrożenie dla spółek na ryczałcie, prowadzi księgi spółki na estońskim CIT. Omawia zasady rozliczania kompleksowo tj. podatkowo-bilansowo. W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 680,00 zł netto /836,40 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

626666
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
2 października; 09:00
Koniec:
3 października; 14:00
Koszt:
680netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne