Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

KSeF 2023/2024 – jak przygotować biura rachunkowe i firmy z Anną Kędzierską-Adamczyk

grudzień 20

Zapraszamy na szkolenie

KSeF 2023/2024

– jak przygotować biura rachunkowe

i firmy na Krajowy System e-Faktur i zmiany w podatkach

20  grudnia  2023 r.

w godzinach 9.3o – 14.3o

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych wystawiania faktur VAT w 2023 roku oraz jak się przygotować do wdrożenia KSeF.

Adresaci szkolenia  osoby prowadzące działalność gospodarczą, biura rachunkowe, rozliczający VAT, księgowi, doradcy podatkowi, oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT.

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Harmonogram: 3 części wykładów po 1 godz. 30 min., z 15 min. przerwami pomiędzy wykładami.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo – seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady fakturowania
  • faktury „zwykłe”
  • faktury „ elektroniczne”
  • faktury ustrukturyzowane
  • „ mini” faktury.
 2. Zasady dokumentowania sprzedaży w podatku VAT
  • na rzecz podatników
  • na rzecz osób prawnych nie będących podatnikami
  • na rzecz osób fizycznych
  • zaliczki
  • zmiany od 01.09.2023.
 3. Podstawowe dane na fakturze, wyjątki, zapisy szczególne.
 4. Dlaczego KSeF ? Zasady funkcjonowania KSeF w roku 2022, 2023, 2024 i 2025.
 5. Jak się przygotować do wdrożenia KSeF – procedura, wymagania, analiza, szkolenia.
 6. Kto i od kiedy obligatoryjnie stosuje KSeF?
 7. Jakie dokumenty funkcjonują poza KSeF ?
 8. Cechy faktury ustrukturyzowanej
  • indywidualny numer KSeF,
  • schemat
  • data wystawienia i odebrania e-faktury,
  • korygowanie faktur ustrukturyzowanych
  • inne zagadnienia – problemy w praktyce ( proformy, FV zza granicy, przeliczanie walut) .
 9. Awaria KSeF i co dalej ?
 10. Nowe zasady korygowania faktur, zmniejszania podstawy opodatkowania, odliczania podatku naliczonego.
 11. Płatność za fakturę ustrukturyzowaną – bardzo ważne zmiany.
 12. Sposób korzystania z KSeF w praktyce, autoryzacje i uprawnienia i upoważnienia dla jednoosobowej działalności gospodarczej i dla spółek.
 13. Sankcje w przepisach o KSeF.
 14. KSeF w praktyce – możliwości, zagrożenia, przygotowanie.
 15. Narzędzia udostępniane przez Ministerstwo Finansów do wysyłki i odbioru e-faktur.
 16. SLIM VAT oraz pozostałe istotne zmiany podatkowe w pigułce
 17. Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wystawiania faktur VAT, oraz poznanie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych przygotowania się do rozliczania podatku VAT i KSeF w 2023 roku. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi  CENA SPECJANA W PROMOCJI ŚWIATECZNEJ 290,00 zł netto + 23% VAT= 356,70 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo na adres szkolenia@bkszkolenia.pl

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1580800
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
20 grudnia
Godzina:
09:30 - 14:30
Koszt:
290,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne