Ładowanie Oferta

KOMPLEKSOWO O FAKTURACH w 2021

grudzień 14

Zapraszamy na szkolenie

KOMPLEKSOWO O FAKTURACH w 2021

w godz. od 9.3o do 15.oo

ZDALNIE

14  grudnia  2021 r.

 

wykład prowadzi DARIUSZ POLAKOWSKI-wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Trener w wielu renomowanych firmach szkoleniowych, wysoko oceniany przez słuchaczy za warsztatową formę prowadzonych wykładów. 

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymają ważne informacje dotyczące:

– odpowiedzialności z tytułu wystawiania wadliwych i nierzetelnych faktur,
– zasad i terminów wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów i not korygujących,
– różnicy między korektą faktury do „zera” a anulowaniem dokumentu,
– praktycznej ścieżki weryfikacji faktury pod kątem możliwości odliczenia podatku z niej wynikającego,
– ulgi na złe długi z uwzględnieniem tez wyroku TSUE z dnia 15.10.2020r. oraz propozycji zmian w ramach pakietu „slim VAT 2”,
– zasad uwzględniania faktur w pliku JPK.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

1.  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
a) Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,
b) Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,
2. Faktury wprowadzenie
a) definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
b) przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
c) różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”
3. Zasady i terminy wystawiania faktur
a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
b) faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
c) w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,
d)  „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
e) faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży
f) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),
g) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
h) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
i) elementy jakie winna zawierać faktura
j) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,
k) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,
l) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,
ł) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
m) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,
n) różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”

4.  Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
5. Faktura jako źródło podatku naliczonego
a) terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
b) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
c) w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
d) przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,
6. Ulga na złe długi:
a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi.

7) Projektowane zmiany na rok 2022:
a) faktury ustrukturyzowane,
b) uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,
c) zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,
d) zmiana terminu wystawienia faktury,

8.  Dyskusja – pytania słuchaczy.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu wystawiania faktur VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 250,00 zł netto + 23% VAT= 307,50 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo);zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

KOMPLEKSOWO O FAKTURACH w 2021

Share This Event

4433685
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
14 grudnia
Godzina:
9:30 am - 3:00 pm
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
,
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra – szkolenie zdalne
Poland

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry