Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PODATEK VAT, E-FAKTURY w 2022 roku z DARIUSZEM POLAKOWSKIM

wrzesień 30

Zapraszamy na szkolenie

PODATEK VAT w 2022 roku

Faktury, Faktura ustrukturyzowana, Ulga za złe długi

30 września 2022 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

w CENTRUM EDUKACYJNYM B&K w Jeleniej Górze ul.Wiejska 24A

 

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

wykład prowadzi DARIUSZ POLAKOWSKI-wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Trener w wielu renomowanych firmach szkoleniowych, wysoko oceniany przez słuchaczy za warsztatową formę prowadzonych wykładów.   

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymają ważne informacje dotyczące:

– odpowiedzialności z tytułu wystawiania wadliwych i nierzetelnych faktur,
– zasad i terminów wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów i not korygujących,
– różnicy między korektą faktury do „zera” a anulowaniem dokumentu,
– praktycznej ścieżki weryfikacji faktury pod kątem możliwości odliczenia podatku z niej wynikającego,
– ulgi na złe długi z uwzględnieniem tez wyroku TSUE z dnia 15.10.2020r. oraz propozycji zmian w ramach pakietu „slim VAT 2”,
– zasad uwzględniania faktur w pliku JPK.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

1)  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą

a) Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,

b) Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

2)Zasady i terminy wystawiania faktur

a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

b) faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),

c) w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,

d) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

e) faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży

f) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),

g) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,

h) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT

i) elementy jakie winna zawierać faktura

j) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,

k) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,

l) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,

ł) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,

m) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

n) różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”

3) Faktura ustrukturyzowana

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) moment wystawienia i otrzymania faktury,

c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,

d) upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,

e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.

f) faktury korygujące, duplikaty,

4)  Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,

c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

5) Faktura jako źródło podatku naliczonego

a) terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

b) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

c) w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,

d) przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7)  Dyskusja – pytania słuchaczy.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu wystawiania faktur VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 350,00 zł netto/430,50 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

4661095
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
30 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
350,00netto zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.