Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

KOSZTY PODATKOWE w CIT i PIT w 2022 oraz inne wybrane zagadnienia

październik 18

Zapraszamy na szkolenie

KOSZTY PODATKOWE w CIT i PIT w 2022 oraz inne wybrane zagadnienia

18  październik  2022 r.

w godzinach 9.3o – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Celem szkolenia jest:

Cel szkolenia  na praktycznych przykładach – zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z trudną i złożoną tematyką kosztów uzyskania przychodów. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT i  PIT.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania kosztów.

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty uzyskania przychodów i każdy chciałby mieć ich jak najwięcej. Z jednej strony koszty pozwalają na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, ale z drugiej zaś dostarczają niezliczonych problemów związanych z prawidłowym ustaleniem, jaki wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Ujmowanie wydatków w kosztach podatkowych wymaga zarówno sprawnego poruszania się po ustawach podatkowych, jak i znajomości nierzadko sprzecznych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych. Często trzeba podjąć ryzyko i samodzielnie podjąć decyzję czy dany wydatek spełnia przesłanki kosztu podatkowego!

Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.

Szkolenie poprowadzi ALEKSANDER GNIŁKA – DORADCA PODATKOWY

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Harmonogram: 3 części wykładów po 1 godz. 30 min., z 15 min. przerwami pomiędzy wykładami.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. 1. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.
  2. Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów.
  3. Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
  4. Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych.
  5. Ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych tzw. kosztów finansowania dłużnego – art. 15c.
  6. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e.
  7. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:
  – kary umowne i odszkodowania,
  – wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
  – podatek u źródła jako koszt podatkowy,
  – świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
  – hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,
  – przepisy Covidowe a koszty podatkowe.
  8. Samochody osobowe a koszty podatkowe
  9. Inne wybrane zagadnienia związane z CIT w 2022r. m.in.:
  – podatek CIT minimalny,
  – ukryta dywidenda,
  – tzw. CIT estoński,
  – hipotetyczne odsetki od kapitałów własnych jako koszt podatkowy
  – ulga na złe długi w podatkach dochodowych,
  – możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej.
  10. Pytania uczestników

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zmian przepisów, oraz aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

Share This Event

1289454
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
18 października
Godzina:
09:30 - 15:30
Koszt:
320,00netto zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne