Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

KOSZTY PODATKOWE w CIT i PIT w 2023 roku oraz inne wybrane zagadnienia z Aleksandrem Gniłką

kwiecień 25

Zapraszamy na szkolenie

KOSZTY PODATKOWE w CIT i PIT w 2023 roku 

oraz inne wybrane zagadnienia

w dniu

25  kwietnia  2023 roku

 w godzinach 9.oo – 14.3o

 stacjonarnie w Jeleniej Górze i ZDALNIE

 

Cel szkolenia  na praktycznych przykładach – zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z trudną i złożoną tematyką kosztów uzyskania przychodów. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT i  PIT.

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty uzyskania przychodów i każdy chciałby mieć ich jak najwięcej. Z jednej strony koszty pozwalają na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, ale z drugiej zaś dostarczają niezliczonych problemów związanych z prawidłowym ustaleniem, jaki wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Ujmowanie wydatków w kosztach podatkowych wymaga zarówno sprawnego poruszania się po ustawach podatkowych, jak i znajomości nierzadko sprzecznych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych. Często trzeba podjąć ryzyko i samodzielnie podjąć decyzję czy dany wydatek spełnia przesłanki kosztu podatkowego!

Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania kosztów.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

1.Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.
2.    Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023r.
3.    Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
4.    Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych z uwzględnieniem zmian od 2024r.
5.    Ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych tzw. kosztów finansowania dłużnego – art. 15c.
6.    Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e (uchylony)
7.    Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:
– kary umowne i odszkodowania,
– wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
– podatek u źródła jako koszt podatkowy,
– świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
– hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,
– przepisy Covidowe a koszty podatkowe.
8. Samochody osobowe a koszty podatkowe
9. Wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.
10. Inne wybrane zagadnienia związane z CIT w 2023/2022r. m.in.:
– podatek CIT minimalny i jego odroczenie
– tzw. CIT estoński,
– hipotetyczne odsetki od kapitałów własnych jako koszt podatkowy
– ulga na złe długi w podatkach dochodowych,
– limit transakcyjny 20 tyś zł z konsumentami a konsekwencje podatkowe,
– możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej.
11. Darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe
12. Pytania uczestników

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty,, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2964826
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
25 kwietnia
Godzina:
09:00 - 14:30
Koszt:
400,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne