Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

wrzesień 10 - grudzień 18

Kurs

KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC

zgodny z kodem zawodu 121201

zaplanowany do realizacji w terminie

10  września  2022 – 18  grudnia 2022 roku

w Jeleniej Górze w godzinach 9.oo – 15.oo

w Centrum Edukacyjnym B&K ul.Wiejska 24 a

 

Kurs zarejestrowany jest jako usługa szkoleniowa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) gdzie znajdują się usługi na które przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=58069

Kurs obejmuje 14 spotkań (po 8 godzin lekcyjnych) w edycji weekendowej sobota/niedziela, 112 godz. wykładowo /ćwiczeniowe w tym 2 godz. egzamin

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym,  nauczą się jak w sprawny sposób weryfikować efekty pracy podległego personelu oraz jak organizować pracę zespołu w celu optymalizacji procesów.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów ds. kadr i płac.

Mając na względzie utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie kursu lub wiedzy z zakresu programu kursu kadry i płace w obrębie zawodu : specjalista ds. kadr – 242307 oraz specjalista ds. wynagrodzeń – 242310

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez: aktywny udział słuchaczy w zajęciach, naukę własną słuchacza, studiowanie literatury przedmiotu, prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • zarządzaniu zespołem kadrowo-płacowym
 • organizacji pracy zespołowej,
 • umiejętności optymalizacji pracy zespołu kadrowo-płacowego.
 • weryfikowaniu poprawności ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych i planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • weryfikowaniu poprawności listy płac i weryfikowaniu poprawności podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń i weryfikowaniu poprawności wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności współpracy ze związkami zawodowymi
 • umiejętność organizacji Ochrony danych osobowych w firmie,
 • zabezpieczenie organizacji zasad BHP w zakładzie pracy.
kurs Kierownik działu kadr i płac z kodem zawodu 121201 Ilość godzin
WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI – ELEMENT 26 godzin
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM KADROWO-PŁACOWYM – ELEMENT – WARSZTAT 14 godzin
ORGANIZACJA PRACY DZIAŁU KADROWO-PŁACOWEGO 14 godzin
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 7 godzin
WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY 28 godzin
WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I INSTYTUCJAMI KONTROLNYMI 14 godzin
 WSPARCIE FUNKCJI MENEDŻERSKIEJ 7 godzin

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez komisję egzaminacyjną, otrzymuje zaświadczenie o potwierdzające umiejętności zawodowe w obrębię zawodu: 121201 – Kierownik działu kadrowo-płacowego

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3.470 zł. z możliwością opłaty w ratach i obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe 121201 – Kierownik działu kadrowo-płacowego
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe w obrębie zawodu 121201 – Kierownik działu kadrowo-płacowego

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo.

Share This Event

2858187
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
10 września; 09:00
Koniec:
18 grudnia; 15:00
Koszt:
3.470zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator