Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) z programem księgowym Comarch Optima PKPiR

marzec 01 - marzec 15

Zapraszamy na kurs w systemie hybrydowym

Kurs

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

z programem księgowym Comarch Optima KPiR

w terminie

1, 6, 8, 13, 15  MARCA 2023 r. EDYCJA POPOŁUDNIOWA

w B&K

w Jeleniej Górze ul. Podwale 27

Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych i realizowany jest w trakcie 5 spotkań (zajęcia po 4 godziny lekcyjne) w godz. 16:00 – 19:15.  Zajęcia są realizowane w formie wykładu, ćwiczeń oraz warsztatów.

Dla wygody, szkolenie zostanie przeprowadzone hybrydowo, osoby które postanowią zostać w domu/pracy będą miały możliwość połączyć się zdalnie na zajęciach prowadzonych stacjonarnie i uczestniczyć w czasie rzeczywistym w wykładach. Osoby które zdecydują się przyjechać, będą fizycznie uczestniczyć w szkoleniu.

Cel szkolenia:

Kurs Księga Przychodów i Rozchodów ma za zadanie pokazać czym jest KPiR, jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z tej formy rozliczenia. Szkolenie będzie oparte na praktycznych przykładach z jednoczesnym ich ujęciem w PKPiR w poszczególnych miesiącach roku.  Wykładowca szczegółowo omówi każdy z tematów programu oraz chętnie odpowie na pytania uczestników. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi samodzielne prowadzenie księgi podatkowej. Jeden dzień szkolenia prowadzony jest na Programie Comarch Optima KPiR

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość  na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych  w zakresie prowadzenia zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, osób zatrudnionych w biurach rachunkowych oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem modułu Comarch Optima PKPiR.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program:

PROGRAM KURSU;

I.  Podstawy prawne prowadzenia rozliczeń na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów.

 1. Terminy założenia księgi i zasady jej prowadzenia,
 2. Metoda memoriałowa a metoda kasowa różnice,
 3. Dowody księgowe,
 4. Zasady i terminy dokonywania zapisów w KPIR,
 5. Spis z natury na koniec roku i w trakcie roku podatkowego,
 6. Zasady prowadzenia KPIR przez biuro rachunkowe,
 7. Dodatkowe ewidencje
 • Typowe przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych,
 • Typowe koszty nie zaliczane do kosztów podatkowych.
 • Data powstania przychodu i poniesienia kosztu a zapisy w KPIR – zasady
 • Zawieszenie działalności
 • Likwidacja działalności
 • Przejście z KPIR na pełne księgi rachunkowe

II.  Praktyczne zapisy określonych zdarzeń w KPIR

 1. Towary handlowe, koszty uboczne zakupu, materiały pomocnicze, usługi obce, wynagrodzenia i składki ZUS, przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody.
 • Ewidencja sprzedaży i zakupu na potrzeby ustalenia podatku naliczonego i należnego.
 • Sporządzenie deklaracji VAT i JPK-VAT7M, VATUE
 • Zatrudnianie pracownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia – wynagrodzenia, składki ZUS.
 • Rozliczanie składek ZUS za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobę współpracującą.
 • Aktywa trwałe, WNIP, amortyzacja
 • Pozostałe przychody i koszty, w tym m.in. różnice kursowe, odsetki.
 • Zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- wg skali, wg metody liniowej.
 • Roczne rozliczenie z pozarolniczej działalności gospodarczej.

III.  Warsztaty

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego Comarch

 • Konfiguracja programu
 • Pieczątka firmy
 • Operatorzy w programie
 • Import danych z innej bazy
 • Kopia bezpieczeństwa
 • Słowniki
 • Wprowadzenie listy banków, urzędów
 • Wprowadzenie kategorii
 • Wprowadzenie kontrahentów
 • Kasa/Bank
 • Rejestry kasowe/bankowe
 • Preliminarz płatności
 • Wprowadzenie raportu bankowego
 • Rozliczanie  dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Magazyn walut
 • KPIR
 • Konfiguracja
 • Bezpośrednie zapisy księgowo- podatkowe
 • Ewidencja VAT
 • Faktury sprzedażowe, kosztowe
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Deklaracja JPK_V7
 • Pozostałe
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ewidencja środków trwałych
 • Zestawienia podatkowe
 • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L

Szkolenie prowadzi

Jolanta Korkuz –Doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków oraz bogate doświadczenie w tym zakresie. Doświadczenie zawodowe zdobyła zajmując przez wiele lat stanowisko głównego księgowego oraz szefa biura podatków, w jednej z firm energetycznych. Prowadziła szkolenia z zakresu księgowości i podatków w SKwP. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Podatkową specjalizującą się w doradztwie podatkowym oraz rozliczeniach księgowo- podatkowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, umiejętność zaksięgowania w sposób tradycyjny i w programie księgowym przychodów i kosztów prowadzonej działalności, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym i zdalnym wynosi 1.050,00 zł netto + 23% VAT , obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; (serwis kawowy); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

7748461
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
1 marca, 2023; 16:00
Koniec:
15 marca, 2023; 19:15
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.