Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ dla zaawansowanych zgodnie z kodem zawodu Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

wrzesień 08 - październik 02

 Zapraszamy na

KURS

SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

dla zaawansowanych

zgodnie z kodem zawodu Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

termin realizacji w 2 emisjach dziennej i weekendowej

dzienna: 8, 15, 22, 29  września 2022 roku

weekendowa: 17/18 września; 1/2 października 2022 roku

w godzinach od 9.oo do 15.oo

zajęcia odbywają się w Jeleniej Górze w Centrum Edukacyjnym B&K ul. Wiejska 24 a

 

Kurs obejmuje 28 godziny lekcyjnych, 4 spotkania po 7 godzin w systemie dziennym i weekendowym sobota/niedziela w godz. 9.oo do =15.oo  w tym 2 godziny egzamin, prowadzony przez praktyków z PIP i z ZUS.

CEL KURSU

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac.

Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik z zakresu składek i ubezpieczeń społecznych, pozna szczegółowe zagadnienia z zakresu sporządzania list płac i rozliczania czasu pracy. Uczestnik na kursie nabędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień płacowych w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Uczestnik zapozna się z zagadnieniami mniej standardowymi budzącymi w praktyce wątpliwości a jednocześnie bardzo przydatne w wykonywaniu swojej pracy. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętność samokształcenia się, rozwinie umiejętność lepszej organizacji swojego czasu pracy, nabędzie umiejętność efektywnego funkcjonowania w relacjach z innymi, nabędzie zdolności do wywierania pożądanego wpływu na innych ludzi.

ADRESACI KURSU

 • osoby, które planują podjąć pracę w działach wynagrodzeń mające podstawową wiedzę i doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie,
 • osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, które chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu obsługi płac pracowników,
 • osoby, które rozpoczęły już pracę w działach płac, ale chciałby uzupełnić swoje kwalifikacje, lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem

Umiejętności nabyte przez uczestników:

 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień płacowych
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac, naliczaniu wynagrodzeń
 • praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania czasu pracy,
 • praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania zasiłków chorobowych  macierzyńskich,

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu: Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o UKOŃCZENIU KURSU wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

PROGRAM

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i dokumentacja zasiłkowa. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

Prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego a tytuł do ubezpieczeń. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński i zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Obowiązki ubezpieczonych przebywających na zwolnieniach lekarskich, kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracodawców i ZUS. Obowiązki płatnika składek, wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – technika naliczania

Składki ZUS i tytuły ubezpieczeniowe, jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Tytuł do ubezpieczeń a rodzaje ubezpieczeń i sposób finansowania składek. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, zdrowotne.

Czas pracy

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 1. Definicja doby pracowniczej i jej znaczenie w kontekście rozliczania czasu pracy.
 2. Kiedy dwukrotne rozpoczynanie pracy w dobie pracowniczej będzie równoznaczne z pracą w godzinach nadliczbowych?
 3. Znaczenie definicji tygodnia pracowniczego a tworzenie rozkładu czasu pracy.
 4. Zmiana rozkładu czasu pracy. Kiedy, w jakiej formie i z jakim wyprzedzeniem można go zmienić?
 5. Odpoczynek dobowy i tygodniowy. Konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę nieprzerwanego odpoczynku w świetle stanowisk urzędów (PIP, Ministerstwo Pracy).
 6. Ruchomy czas pracy – korzyści wynikające z jego wprowadzenia, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników.

Praca w godzinach nadliczbowych:

 1. Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
 2. Maksymalna liczba godzin pracy w godzinach nadliczbowych
 3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – pracodawca czy pracownik?
 4. Jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dzień roboczy a jak w niedzielę i święto?

 Casusy dotyczące czasu pracy:

 1. Liczba dni i godzin do przepracowania w sytuacji zatrudnienia bądź zwolnienia pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 2. Święto przypadające w sobotę i jego skutki dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Czy pracownikowi, który był chory w dniu wolnym do odpracowania, należy udzielić w zamian za to innego dnia wolnego?
 4. Odpracowanie wyjścia prywatnego przez osoby niepełnosprawne a narusza przepisy o czasie pracy.
 5. Wolna niedziela co najmniej raz na 4 tygodnie – co oznacza w praktyce?

Wynagrodzenia

Ustalanie wynagrodzenia za pracę

– jak ustalić wysokość wynagrodzenia w przypadku przepracowania pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim

– wynagrodzenie za część miesiąca,

– zasada wypłacania wynagrodzenia za pracę wykonaną,

– świadczenia przysługujące za okresy niewykonywania pracy a wynagrodzenie,

– wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku pracy – urlop okolicznościowy, opieka na dziecko i. t. p.

– wynagrodzenie za przestój,

– obniżenie wynagrodzenia za urlop bezpłatny,

– obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności,

Dodatki do  wynagrodzeń jako integralna część wynagrodzenia za pracę (dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek wyrównawczy, dodatek funkcyjny dla zajmującym stanowiska kierownicze, dodatek stażowy, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dodatek za pracę zmianową i.t.p.)

Wyliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

– stałe składniki wynagrodzenia,

– zmienne składniki wynagrodzenia,

– podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla pracowników otrzymujących pensję następnego miesiąca,

– składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,

– wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjmowany do ustalenia podstawy wymiaru,

– niepełny przepracowany okres,

– wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe w wynagrodzeniu urlopowym,

– zmiana wysokości wynagrodzenia lub jego składników a wynagrodzenie urlopowe,

– jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, jeśli nadgodziny rozliczane są w ostatnim miesiącu kwartału?

Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

– prawny charakter ekwiwalentu za urlop,

– zasady obliczania przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,

– ustalenie wynagrodzenia miesięcznego, od którego naliczany będzie ekwiwalent,

– współczynnik urlopowy,

– obliczenie ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu,

Zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop stosowane dla obliczania innych świadczeń ze stosunku pracy (odszkodowania i odprawy).

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r.

Premia regulaminowa czy uznaniowa – rzeczywisty charakter a nie nazwa.

Konsekwencje za nieterminową wypłatę wynagrodzenia za pracę.

 

CENA SZKOLENIA WYNOSI 970,00 zł. i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe, konspekty
 • serwis kawowy,
 • przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). oraz zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo.

Share This Event

2754837
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
8 września; 09:00
Koniec:
2 października; 15:00
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.