Ładowanie Oferta

LISTA PŁAC w 2022 – a POLSKI ŁAD

grudzień 08

Zapraszamy na szkolenie

LISTA PŁAC w 2022

– a POLSKI ŁAD

8  grudnia  2021 r.

w Jeleniej Górze

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń od stycznia 2022r oraz przygotowanie się do zmian w zakresie ubezpieczeń i podatków.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę TEAMS

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzący  MONIKA CIEŚLAK – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”.

Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 22 lata na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.

Autor i współautor kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.:

 • Płace od A do Z w 2020; HR Services, 2009 – 2020,
 • Płace od A do Z – ćwiczenia; HR Services, 2009 – 2020,
 • Kadry od A do Z; HR Services, 2010 – 2020,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z; Piotr Ciborski, Monika Cieślak, HR Services, 2009 – 2020,
 • Czas pracy od A do Z; Monika Frączek, Monika Cieślak, HR Services, 2020,
 • Świadectwo pracy A do Z; Monika Frączek, Monika Cieślak, HR Services, 2020,
 • Poradnik pracodawcy na czas pandemii, Monika Frączek, Monika Cieślak, HR Services, 2020,

oraz licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą HR Services Monika Cieślak zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych z zakresu prawa pracy. Jako trener przeprowadziła setki szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu kadr i płac, m.in.:

 • ,,Płace w praktyce dla początkujących”,
 • ,,Płace dla zaawansowanych”,
 • ,,ZFŚS”,
 • ,,PPK”,
 • ,,Lista płac 2020 – nowości”,
 • ,,Optymalizacja składkowa”,
 • ,,Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”,
 • ,,Nowoczesne systemy wynagradzania/motywowania”,
 • „Płace w pytaniach i odpowiedziach”,
 • ,,System ubezpieczeń społecznych oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego’’
 • ,,Jak poprawić wykorzystanie benefitów w firmie”,
 • ,,Podstawowe obowiązki małego i średniego pracodawcy w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Zna języki: angielski i francuski. Szkoli, doradza oraz sporządza raporty i opinie HR po angielsku i po francusku. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, w języku: polskim, angielskim i francuskim.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

 1. Polski Ład – co przyniesie pracodawcom w zakresie naliczania wynagrodzeń?
  1. brak odliczenia składki zdrowotnej,
  2. ograniczenie składki zdrowotnej – nowe zasady,
  3. podniesienie kwoty wolnej,
  4. podniesienie progu skali podatkowej,
  5. nowa ulga dla klasy średniej,
  6. nowa ulga dla samotnych rodziców,
  7. nowe zwolnienia podatkowe: pracujący senior, powracający z zagranicy, rodzice 4+ dzieci,
  8. możliwość nieodliczania kosztów uzyskania w przypadku umów o pracę i możliwość nienaliczania zaliczki na wniosek osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  9. opodatkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych,
  10. zatrudnienie „na czarno” – konsekwencje podatkowe dla pracodawcy i pracownika.
 2. Nowości w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach 2022 r.:
  1. nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego,
  2. nowa długość okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia,
  3. nowy okres na korekty deklaracji ubezpieczeniowych,
  4. obowiązek posiadania PUE dla wszystkich płatników,
  5. nowe uprawnienia ZUS w zakresie pozyskiwania informacji,
  6. zmiany zasad zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków,
  7. roczny limit podstawy składek: emerytalnej i rentowych,
  8. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w 2022 r.,
  9. zwolnienia składkowe – najnowsze orzecznictwo i indywidualne interpretacje.
 3. Zmiany w prawie związane z pandemią COVID-19:
  1. praca zdalna,
  2. świadczenia związane z pracą zdalną – oskładkowanie i opodatkowanie,
  3. możliwość pracy zdalnej na kwarantannie,
  4. dwukrotna nowelizacja przepisów dotyczących badań lekarskich,
  5. minimalizacja ryzyka zagrożenia zarażeniem COVID-19 w zakładzie pracy,
  6. COVID-19 a zwiększona kwota wolna od potrąceń,
  7. możliwość zmniejszenia wysokości odprawy wypłacanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych,
  8. podwyższenie sankcji dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych.
 4. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.
 5. Nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
 6. Podatki
  1. Praca zdalna a podatki,
  2. Najważniejsze wyroki i interpretacje podatkowe,
  3. Oświadczenia podatkowe w nowym roku.
 7. PPK a lista płac – wybrane pułapki.
 8. Prawo pracy – wybrane zmiany mające wpływ na listę płac w 2022 r.
 9. Pytania i odpowiedzi.

WAŻNE
Każdy uczestnik szkolenia  otrzyma  w formie elektronicznej obszerne materiały szkoleniowe, będzie mógł wysłać za pośrednictwem organizatora pytania do trenera przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość zakupu książek wydawnictwa HR Services z 35% rabatem (www.hrservices.com.pl) 7 dni przed szkoleniem i 7 dni po szkoleniu.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów które wprowadzają wiele różnorodnych zmian, poznanie najnowszych zmian wprowadzanych przez tzw. Polski Ład, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i zmian w składce zdrowotnej, przygotowanie osób odpowiedzialnych za naliczanie wynagrodzeń do naliczania wynagrodzeń na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2022, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

LISTA PŁAC w 2022 – a POLSKI ŁAD

Share This Event

646226
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
8 grudnia
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
300,00 netto zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry