Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Nowa odsłona polskiego ładu z Anną Kędzierską-Adamczyk

sierpień 12

Zapraszamy na szkolenie

Nowa odsłona polskiego ładu

– po kolejnych nowelizacjach,

z uwzględnieniem NISKICH PODATKÓW

Składka zdrowotna przedsiębiorcy po nowelizacji z 2022 roku.

Praktyczne warsztaty

12  sierpień  2022 r.

w godzinach 9.3o – 15.oo

ZDALNIE

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Adresaci szkolenia właściciele firm i biur rachunkowych, dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani  tematyką obejmującą szkolenie

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w lipcu 2022 rok.

PROGRAM

1.Uchwalone zmiany od 01.07.2022 i od 01.01.2023. Zestawienie.

2.Nowa skala podatkowa – dla kogo, za jaki czas, kwota wolna, reguły dotyczące zeznań rocznych, zaliczka za czerwiec, zaliczka uproszczona.

3.Podatek hipotetyczny – czyli rozliczenie roczne za 2022 w dwóch a może i trzech wersjach?

4.Likwidacja ulgi dla klasy średniej – od kiedy? Dla kogo?

5.Powrót preferencyjnego rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci, zmiany w zasadach ustalania dochodu dziecka i rodzica, zmiana ulgi na zabytki.

6.Jak działa opcja ponownego wyboru formy opodatkowania, dla kogo, dwa tryby, w jakim trybie dla którego podatnika.

7.Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą.

 • od dochodu ( podatek liniowy)
 • od przychodu ( ryczałt)
 • w karcie podatkowej.

8. Nowe terminy na obowiązkowe składanie JPK PKPiR i JPK księgi.
9.Nowe zasady stosowania kwoty wolnej – wiele możliwości, w różnych źródłach przychodu, w różnych wartościach.
10.Pakiet zmian wynikający z nowelizacji – w obszarze naliczania płac – od 01.07.2022 i od 01.01.2023 – sygnalizacja zmian.

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej i obowiązków związanych z „rolowaniem” zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń i zleceń
 • zasady stosowania nowej skali podatkowej, małe zlecenia, zasiłki
 • nowe zasady działania większości wniosków i oświadczeń pracownika;
 • nowy zakres działania oświadczenia PIT 2 – możliwość złożenia w 3 miejscach,
 • szerszy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia PIT2;
 • zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów;
 • szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia o niepobieraniu podatku;

11.Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • dla osób współpracujących
 • dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
 • dla twórców i innych grup.

12.Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.

13.Wprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

14.Doprecyzowanie zasad podlegania składce zdrowotnej dla prokurentów.

15.Nowy zakres ulg: dla młodych, na powrót, 4 dzieci, senioralnej – również dla zasiłku macierzyńskiego.

16.Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z kwietniowej nowelizacji ustawy polski ład.

 • uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;
 • wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
 • nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;
 • przepisy przejściowe.

17. Zmiany już uchwalone: rozporządzenie 28/2022, nowelizacja ustawy 558/2022 i ich konsekwencje w obszarze naliczania wynagrodzeń.

 • zasady stosowania i nie stosowania przepisów o odroczeniu terminu poboru zaliczki na podatek;
 • grupy osób, których dotyka zmiana, konsekwencje w kwocie do wypłaty i w rozliczeniu rocznym;
 • zakres czasowy stosowania zmienionych przepisów;
 • wyliczenia praktyczne.

18.Inne zmiany podatkowe wprowadzone w nowelizacji. Postulaty przedsiębiorców i grup zawodowych.

19.Planowane kolejne nowelizacje w obszarze podatku CIT.

20.Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w nowym ładzie, oraz nauczenie się prawidłowego rozliczania podatków, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

390568
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
12 sierpnia
Godzina:
09:30 - 15:00
Koszt:
320,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne