Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Optymalizacja zatrudniania – jak efektywnie zatrudniać i zwalniać

październik 13

Zapraszamy Państwa na szkolenie

Optymalizacja zatrudniania – jak efektywnie zatrudniać i zwalniać

które odbędzie się

13  października  2023 r.

w godzinach 10.oo – 15.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia

Wskazanie najnowszych i najlepszych rozwiązań dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych, usługowych i innych podmiotach w zakresie podstawowej wiedzy jaką winni posiadać przedstawiciele kadry zarządzającej w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Szkolenie jest przewidywane dla kadry zarządzającej jak i dla wieloletnich liderów i kierowników w zakresie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, brygadziści, liderzy,

Korzyści

Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące wymagań i uprawnień kierowników wobec swoich podwładnych w 2023 roku.

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

wykład prowadzi – DANIEL PAŁYGA

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Co wybrać na początek współpracy – wady i zalety

– umowa o pracę

– umowa zlecenie

– umowa o dzieło

– umowa typu B2B

2) Umowa o pracę

– obowiązki pracodawcy

– zadania i obowiązki pracownika

– egzekowanie wydanych poleceń przez pracodawcę

– praktyczne aspekty równego traktowania w zatrudnieniu i unikanie zarzutów o dyskryminację

3) Zmiany w umowach o pracę

– rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony

– porozumienia zmieniające – jak zapewnić porozumienie z pracownikiem,

– wypowiedzenie zmieniające – najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania

4) Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – najlepsze praktyki

– systemy ocen pracowniczych

– rozmowy dyscyplinujące

– programy naprawcze

– upomnienia i nagany

– dyscyplinarki,

– dycyplina pracy przy pracy zdalnej,

5) Konsekwencje nieprawidłowości przy zatrudnianiu, zwalnianiu i zmianach w umowach

– zagrożenia dla firm przy nieprawidłowościach w nawiazywaniu, aneksowaniu, wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia z zakresu Prawa Pracy

– ograniczenia zleceniodaców przy umowach cywilnoprawnych,

– najlepsze rozwiązania dla organizacji przy stosowaniu wypowiedzeń umów o pracę

– wskazanie najlepszych rozwiązań przy rozwiązywaniu umwów o pracę bez wypowiedzenia

– w jaki sposób zakańczać współpracę na umowach typu B2B

6) Czas pracy

– najlepsze systemy i rozkłady czasu pracy dla firm,

– praca zdalna i/lub telepraca – przykłady praktycznych rozwiązań,

– prowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej

7) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

– racjonalizacja szkoleń bhp,

– wprowadzenia uproszczeń przy badaniach medycyny pracy,

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu  najnowszych rozwiązań, w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

Share This Event

1633664
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
13 października
Godzina:
10:00 - 15:00
Koszt:
320,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne