Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podatek u źródła 2023/2024 roku z Aleksandrem Gniłką

grudzień 18

Zapraszamy na szkolenie

Podatek u źródła 2023/2024 r.

w dniu

18  grudnia  2023 roku

 w godzinach 9.oo – 14.oo

 ZDALNIE

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami w zakresie PODATKU U ŹRÓDŁA.

Rok 2022, jak i 2023 przyniósł kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podatek u źródła (WHT) od kilku lat wywołuje u podatników emocje w związku ze zmianami, które zostały zapoczątkowane z początkiem 2019 r., a następnie wielokrotnie odraczane poprzez rozporządzenia wykonawcze. W ramach tzw. Polskiego Ładu podatek u źródła również przeszedł wiele zmian. Na co zatem należy zwrócić uwagę w zakresie podatku u źródła od 1 stycznia 2023 r.?

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika, które najczęściej jest niezbędne podczas realizacji obowiązków w zakresie podatku u źródła. W świetle obowiązujących przepisów podatnicy mogą stosować certyfikat rezydencji w formie kopii tego dokumentu, pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Wypłaty powyżej 2 mln PLN Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat na rzecz podmiotów powiązanych należności wskazanych poniżej

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania kosztów.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym i zdalnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

 1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2022 r. (beneficjent rzeczywisty, pobór podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 ml, opinia o zastosowaniu preferencji, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji).
 2. Wydłużenie ważności oświadczeń składanych przez płatników w trakcie 2022r. oraz zmiany związane z terminami składania oświadczeń przez płatników oraz terminu ważności oświadczeń składanych przez płatników począwszy od 2023r.
 3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności)
 4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów
 5. Zmiany w podatkach dochodowych od 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)
 6. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 7. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
 8. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL
 9. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych, od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia
 10. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)
 11. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL
 12. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 13. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu
 14. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT
 15. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r. oraz zmian związanych z COVID-19)
 16. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce
 17. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)
 18. Konwencja MLI a podatek u źródła
 19. Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła
 20. Pytania, dyskusja, zakończenie

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania podatku u źródła, jak należy udokumentować Certyfikat rezydencji, co jest niezbędne podczas realizacji obowiązków w zakresie podatku u źródła, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

7332341
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
18 grudnia
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
400,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne