Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podatek VAT na 2023 z Michałem Gabrysiakiem

grudzień 12

Zapraszamy na szkolenie

Dalszy ciąg rewolucji VAT

– kolejne zmiany od stycznia 2023

VAT Slim 3 oraz „Grupa VAT”,

a także przypomnienie najistotniejszych zmian wprowadzonych w latach 2021-2022

w dniu

12 grudnia 2022 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul.Podwale 27

 

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: MICHAŁ GABRYSIAK

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatkowego międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Cel szkolenia: 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3. Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:

– określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,

– doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,

– zasad odliczania podatku VAT przy WNT,

– zasad korygowania WDT po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej wywozu towarów,

– zmiany definicji małego podatnika,

– generowania raportów fiskalnych z kas in line,

– stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,

– kolejne nowe możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT,

– obniżenia sankcji w podatku VAT oraz możliwości odstąpienia od stosowania sankcji w określonych okolicznościach.

Pakiet VAT Slim 3 obejmuje oczywiście szereg innych zmian, które omówimy w trakcie szkolenia. Wejście w życie pakietu VAT Slim 3 planowane jest jeszcze w roku 2022 r.

Ponadto, w trakcie szkolenia podsumowane zostaną zmiany wprowadzone w ramach pakietów zmian VAT Slim 1 i 2. Ma to na celu kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT wprowadzanych w ramach pakietu zwanego ogólnie VAT SLIM, a przede wszystkim utrwalenie tych już wprowadzonych oraz przygotowanie się nie te nadchodzące, gdyż wszystkie z nich w sposób istotny zmieniły oraz zmienią rozliczanie podatku VAT.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Grupa VAT – nowy podatnik od stycznia 2023 r.

a) grupa VAT jako podatnik VAT – jakie podmioty mogą stworzyć grupę VAT?

b) korzyści wynikające ze stworzenia grupy VAT?

c) warunki formalne stworzenia grupy VAT,

d) właściwość miejscowa grupy VAT,

e) rola przedstawiciela grupy VAT,

f) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT,

g) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi;

II. Podatek VAT – założenia pakietu „SLIM VAT 3”

1. Korekty VAT a kurs waluty:

a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,

b) planowana zmiana w przepisach:

– określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,

– określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,

– określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;

2. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT;

3. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT – obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT;

4. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu;

5. Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line;

6. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:

a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;

c) zawiadomienie naczelnika o proporcji/prewspółczynniku w pierwszym roku ich stosowania zamiast protokołu uzgodnieniowego;

7. Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów:

a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,

b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,

c) możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora;

8. Zmiana w definicji małego podatnika;

9. Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy;

III. PAKIETY VAT SLIM 1 i 2 – PODSUMOWANIE ZMIAN:

  1. VAT SLIM 2:

a) BREXIT – dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

b) Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT;

c) Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń;

d) Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej;

e) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej;

f) Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali;

g) Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń – powrót do zasad sprzed roku 2017;

h) Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.

i) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych);

j) Zmiany dotyczące ulgi na złe dług;

k) Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.

  1. VAT SLIM 1:

a) Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy;

b) Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń;

c) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;

d) Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów – zwiększenie wartości prezentów o małej wartości;

e) Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania;

f) Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania;

g) Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów;

h) Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;

i) Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT);

j) Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT należnego i naliczonego po zmianach i przed nowymi zmianami, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 350,00 zł netto + 23% VAT= 430,50 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

899754
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
12 grudnia
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
350,00netto zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , , , , ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia