Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podatnik CIT w 2023 roku z dr Małgorzata Rzeszutek

luty 14

Zapraszamy na szkolenie

Podatnik CIT w 2023 roku.

Jak opanować nowe przepisy i ich zmiany?

Jak rozliczać właściwie CIT w 2023 roku?

14  lutego  2023 r.

w godzinach 9.oo – 14.00
ZDALNIE

Cel edukacyjny: pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy rozliczeniu podatku CIT, 2023 rok to rok kolejnych zmian dla podatników w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0 jako kontynuacja zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu w 2022 roku. Na szkoleniu omawiane są zmiany w ustawie o CIT, które uchwalono pod koniec 2022 roku , omawiamy również zmiany w fazie prac w 2023.

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Adresaci szkolenia : główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

I. Zmiany CIT Polski Ład 3.0
1) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczna,
fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz solidarnościowy.
2) Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.  Uchylenie dokumentu CIT WZ.
3) Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych.
4) Zmiany w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Uchylenie przepisów
dotyczących obowiązku weryfikacji właściciela rzeczywistego co do wypłacanych/otrzymywanych należności.
5) Limity w transakcjach z konsumentami oraz przedsiębiorcami – odroczenie zastosowania przepisów.
6) Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.
7) Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.
8) Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.
a) Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
b) Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.
c) Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.
9) Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.
a) Nowa definicja przerzucania dochodów.
10) Zmiany w zakresie podatku u źródła.  Zmiany w zakresie trybu pay and refund.

II Rozliczenie leasingów w ujęciu podatkowych w 2023 roku
1) Ujęcie u podatnika na zasadach ogólnych
2) Ujęcie u podatnika na estońskim CIT
3) Wykup po zakończeniu umowy i prezentacja w księgach, w tym odpisy amortyzacyjne

III. Estoński podatnik w 2023 roku- zmiany
1) Wydatki związane z używaniem samochodów osobowych
2) Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu korekty wstępnej
3) Wymóg minimalnego zatrudnienia – osoby zwolnione z PIT/ZUS
4) Termin zapłaty podatku z tytułu zysku

IV Zmiany w amortyzacji lokali mieszkalnych i ich zastosowanie w 2023 roku

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

wiedzę- nabycie wiedzy o zmianach podatkowych w CIT
umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych rocznych kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej

kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1465616
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
14 lutego
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
320,00netto ZŁ
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne