Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PROGRAM PŁATNIK OD PODSTAW

wrzesień 13

Zapraszamy na szkolenie

PROGRAM PŁATNIK OD PODSTAW

– z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niezbędnych do prawidłowej pracy z programem uwzględniając najnowsze zmiany wprowadzone ustawą NOWY ŁAD

13  wrzesień  2022 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia: głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002.

Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie Płatnik

Krok po kroku omawiany jest proces instalacji, tworzenie płatnika, kartoteki ubezpieczonych, sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sposób przeprowadzania wysyłki zestawów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym, że program PŁATNIK, jak każdy inny program komputerowy to tylko narzędzie to naukę obsługi programu przeplatam z omówieniem teoretycznym. Praca w programie jest pokazywana uczestnikom za pomocą udostępniania ekranu, natomiast elementów, których nie da się pokazać w wersji szkoleniowej przestawiane są na prezentacji.

Zachęcamy uczestników do zainstalowania programu by równolegle wykonywać ćwiczenia i zadania podczas szkolenia. Nie jest to obligatoryjne jednak znacząco przyspiesza proces nauczania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę ClickMeeting

Grupa docelowa szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszyscy, którzy pragną samodzielnie sporządzać dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzący  Alicja Maślaniec – Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

 1. Płatnik ZUS – funkcje i przeznaczenie.
 2. Wprowadzenie/przypomnienie podstawowej wiedzy z zakresu tytułów do ubezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy z programem Płatnik.
 3. Instalacja Płatnik.
 4. Tworzenie rejestru płatników – na co zwrócić szczególną uwagę.
 5. Aktualizacja komponentów programu.
 6. Tworzenie Rejestru ubezpieczonych.
 7. Kod zawodu – co to? Kiedy obowiązuje?
 8. Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA –możliwości tworzenia oraz poprawiania.
 9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA – z różnych tytułów.
 10. Składka zdrowotna 2022- NOWY ŁAD – omówienie.
 11. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
 12. Tworzenie zestawów dokumentów.
 13. Wysyłka dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości – praktyka szkoleniowa – praca rzeczywista.
 14. Kreator dokumentów rozliczeniowych – kopia dokumentów – praca na dokumentach.
 15. Zmiany w zakresie możliwości korekt – ustawa z 24 lipca 2021r. – Nowe przepisy od 01.01.2022r.
 16. Korekty dokumentacji w ZUS – tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych.
 17. Korekty dokumentacji ZUS – tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
 18. Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.
 19. Obowiązek ZUS IWA – krótkie omówienie.
 20. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 21. Obowiązek ZUS ZSWA – krótkie omówienie.
 22. Tworzenie ZUS ZSWUA.
 23. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej – konsekwencje ZUS.
 24. Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA.
 25. Przykłady praktyczne.

Wykaz literatury wykorzystany przy opracowaniu programu Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128,z późn. zm.).

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.2207, z późn. zm.).

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.).

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r.poz. 1100, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn.zm.).

Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, zpóźn. zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949, z późn. zm.)

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie dotychczasowej wiedzy bądź doskonalenie już posiadanych umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK wraz z poznaniem przepisów niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3122703
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
13 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne