Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
Główny ksiegowy

kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

maj 08 - maj 22

Zapraszamy na

Kurs

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

w terminie

8; 15; 22 maja 2023 r.

ZDALNIE oraz STACJONARNIE

w  B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27

Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych i realizowany jest w trakcie 3 spotkań (zajęcia po 6 godzin lekcyjnych) w godz. 9:00 – 15:00.  Zajęcia są realizowane w formie wykładu, ćwiczeń oraz warsztatów.

W związku z niestabilną sytuacją, szkolenie zostanie przeprowadzone hybrydowo, osoby które postanowią zostać w domu/pracy będą miały możliwość połączyć się zdalnie. Osoby które zdecydują się przyjechać, będą fizycznie uczestniczyć w szkoleniu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji, nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości stowarzyszeń i fundacji. Konieczne staje się połączenie wiedzy wynikającej z przepisów wielu aktów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, osób zatrudnionych w biurach rachunkowych oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem księgowości NGO.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program:

PROGRAM KURSU;

Dzień 1)

 • Istota rachunkowości organizacji pozarządowych
 • Podstawowe akty prawne regulujące prowadzenie organizacji pozarządowych i ich rachunkowości
 • Statut organizacji
 • Polityka rachunkowości. Elementy i wzory polityki rachunkowości.
 • Działalność statutowa
 • Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
 • Przychody i koszty w stowarzyszeniach i fundacjach.
 • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Dzień 2)

Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Polityka rachunkowości
 3. Zakładowy Plan Kont
 4. Organizacja pozarządowa jako podatnik VAT
 5. Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalności gospodarczą

Dzień 3)

Zamknięcie roku i obowiązki podatkowe

 1. Inwentaryzacja
 2. Zestawienie obrotów i sald
 3. Sprawozdanie finansowe
 4. Deklaracje podatkowe
 •  podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji
 •  podatek VAT  z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji
 •  zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego

Szkolenie prowadzi

Jolanta Korkuz –Doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków oraz bogate doświadczenie w tym zakresie. Doświadczenie zawodowe zdobyła zajmując przez wiele lat stanowisko głównego księgowego oraz szefa biura podatków, w jednej z firm energetycznych. Prowadziła szkolenia z zakresu księgowości i podatków w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Podatkową specjalizującą się w doradztwie podatkowym oraz rozliczeniach księgowo- podatkowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnie wynosi 950,00 zł netto + 23% VAT , obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

4141382
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *