Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK z ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK

kwiecień 21

Zapraszamy na szkolenie

ROCZNE ROZLICZENIE

SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 rok

– o czy trzeba pamiętać

21  kwiecień  2023 r.

w godzinach 9.3o – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu ustanowiony został nowy obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek obejmuje podatników, którzy są przedsiębiorcami i rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej następuje w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku z terminem złożenia do 20 maja 2023 roku.

Płatnik składki zdrowotnej w 2023 roku zobowiązany jest do rozliczenia składek zdrowotnych, które obejmowały uzyskane przychody lub dochody w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wyżej wskazany okres były ustalane w okresie od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku i powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

Szczegóły dotyczące powyższego obowiązku zostaną omówione na szkoleniu

Adresaci szkolenia  osoby rozliczające PIT roczny, księgowi, doradcy podatkowi, oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku PIT.

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Harmonogram: 3 części wykładów po 1 godz. 30 min., z 15 min. przerwami pomiędzy wykładami.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022. Jakie są zasady ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej? Jak przygotować się do rozliczenia?

 1. Usystematyzowanie wiedzy na temat składki zdrowotnej.
  • ogólne zasady dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • przedsiębiorcy – w zależności od wybranej formy opodatkowania, możliwe łączenia różnych form opodatkowania i ich konsekwencje, praktyczne przykłady wyliczeń.
  • pracownika i zleceniobiorcy;
  • prokurenta i członków komisji;
  • osoby współpracującej z uwzględnieniem najnowszych zmian
  • ograniczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – przykłady wyliczeń;
  • dobrowolna składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy wynikające z kwietniowej nowelizacji ustawy polski ład.
  • uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;
  • wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
  • nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;
  • problemy praktyczne przy sprzedaży samochodu;
  • przepisy przejściowe.
 3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie – od 01.07.2022.
  • rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – w zależności od wybranej formy opodatkowania;
  • składka za przedsiębiorcę i osobę współpracującą;
  • nowe zasady w zakresie zaliczania zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu.
 4. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy
  • PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PIT 36/36l A ROCZNĄ PODSTAWĄ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
  • sprzedane środki trwałe
  • różnice remanentowe
  • przychody zwolnione
  • emerycie, renciści, osoby z kodem 0580xx
  • działalność zawieszona
  • działalność zlikwidowana
 5. Deklaracje do ZUS 01 04 2023
 6. Korekta roczna. Wniosek o nadpłatę. Dopłata. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
 7. Likwidacja działalności, zawieszenie działalności a rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Składka przedsiębiorcy- emeryta lub rencisty.
 9. Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej które następuje w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku z terminem złożenia do 20 maja 2023 roku. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo na adres szkolenia@bkszkolenia.pl

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2682164
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne