Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej i zeznań podatkowych za 2022 rok z Anną Kędzierską-Adamczyk

luty 28

Zapraszamy na szkolenie

Przygotowanie do zeznań rocznych za 2022

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

Zmiany na 2023

28  luty  2023 r.

w godzinach 9.3o – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania składki zdrowotnej od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za rok 2022 i na 2023 rok

Adresaci szkolenia  osoby prowadzące działalność gospodarczą, biura rachunkowe, rozliczający PIT roczny, księgowi, doradcy podatkowi, oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku PIT.

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Harmonogram: 3 części wykładów po 1 godz. 30 min., z 15 min. przerwami pomiędzy wykładami.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo – seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w podatku PIT w działalności – usystematyzowanie.
o możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania
o zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania PKPiR i ksiąg handlowych
o zmiany w zakresie transakcji powyżej 15ooo i powyżej 20000 PLN
o zmiany zasad opodatkowania wynajmu
o zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
o zmiany w podatku zryczałtowanym
2. Wybór formy opodatkowania na 2023 rok – zagadnienia kluczowe, pułapki, konsekwencje.
3. Składka zdrowotna – rozliczenie roczne.
o Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
o „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 –wyjaśnienia praktyczne.
o Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
•    dla osób współpracujących
•    dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
•    dla twórców i innych grup
•    składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
4. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym za 2022 rok.
5. Ulgi i zwolnienia w zeznaniu rocznym – dochód
– zasady odliczania składki zdrowotnej
– zasady zaliczania do kosztów składki zdrowotnej – prorodzinna
– zwolnienia z podatku – na powrót, 4 dzieci, senioralna
– preferencyjne zasady rozliczania małżonków i rodziców samotnie
wychowujących dzieci – po zmianach w 2022 roku
– termomodernizacyjna
– na Internet
– IKZE
– rehabilitacyjna
– inne ulgi i odliczenia
6. Odliczenia i zwolnienia w ryczałcie.
7. Danina solidarnościowa.
8. Terminy i zasady składania zeznań rocznych – usystematyzowanie wiadomości.
9. Opodatkowanie wynagrodzeń.
o Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
o Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatkuod wynagrodzeń.
•    powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
•    likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
•     zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
•     zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.
10. Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy, oraz poznanie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania działalności w 2022 roku oraz przygotowanie do zmian na rok 2023, usystematyzowanie wiedzy na temat składki zdrowotnej. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo na adres szkolenia@bkszkolenia.pl

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2752190
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne