Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Rozliczanie czasu pracy w 2023 roku z Przemysławem Pagódkiem

listopad 02

 Zapraszamy na szkolenie

 Rozliczanie czasu pracy w 2023 roku

         wpływ  ostatnich zmian w kodeksie pracy  na rozliczanie czasu pracy

13 listopada  2023 r.

w godzinach 9.3o – 14.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

PRZEMYSŁAW PAGÓDEK

Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cel szkolenia  uzyskanie przez słuchaczy  specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności czasu pracy pracownika. Wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.

Adresaci szkolenia 

  • kadra kierownicza każdego szczebla, osoby pracujące  w działach HR, kadr, BHP, menedżerów, pracowników finansowo-księgowych, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy
  • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
  • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
  • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

Czas pracy w 2023 to szkolenie praktyczne, którego celem jest: kompleksowe omówienie problematyki związanej z czasem pracy, w tym planowanie i rozliczanie czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.

1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
– praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i nie pełnoetatowych oraz niepełnosprawnych),
– zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych
pracowników,
– dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
– tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
– zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
– zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
– zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
– najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
– kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
3. Prawo do wypoczynku:
– prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
– uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
– ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu
udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
– rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym
okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
– ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
– na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
– jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
4. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
5. Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe przy dłuższych niż miesięczny okres rozliczeniowy.
6. Podstawy naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
7. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
8. Konsekwencje wypłaty składników niewyszczególnionych w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę.
9. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
10. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
(tzw. harmonogramem):
– w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
– czasem wolnym zamiast zapłatą,
– dniem wolnym zamiast zapłatą,
– zapłatą zamiast dniem wolnym,
– zasada optymalizacji korzyści i prawno-karne ograniczenia tych możliwości.
11. Dyżury:
– pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
– kolizja z okresami odpoczynku,
– rozliczanie pracy na dyżurze – kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
12. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
– formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
– rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
13. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
14. Porozumienie o elastycznym czasie pracy i o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
15. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
16. Badania lekarskie a czas pracy.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z zasadami planowania i rozliczania czasu pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych, pracy zdalnej, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

  • To Oferta minęło.

Szczegóły

Data:
2 listopada
Godzina:
09:30 - 14:00
Koszt:
320,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne