Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców po zmianach od 2.02.22 r. Pakiet Mobilności z Przemysławem Jeżekiem

wrzesień 20

Zapraszamy na szkolenie

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców

po zmianach od 2.02.22 r. Pakiet Mobilności

20  września  2022 r.

w godzinach 10.oo – 15.3o

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating 

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Celem szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników i zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicę po uchwaleniu przepisów „Polskiego Ładu”.
Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 2 lutego 2022 r.
i dotyczą nowych zasad rozliczania wynagrodzeń kierowców na mocy przepisów „Pakietu mobilności”. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tej tematyce jak i osób na co dzień zajmujących się takimi zagadnieniami, chcących pogłębić swoją wiedzę. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzący:  Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

 1. Rozliczenia podatkowo – składkowe wynagrodzeń „Kierowców w przewozach krajowych”
  • należności tytułem podróży służbowych kierowców:
   pracowników i zleceniobiorców
  • odcinki jazdy wliczane do podróży służbowej
 2. Rozliczenia podatkowo – składkowo wynagrodzeń „Kierowców w przewozach międzynarodowych” po zmianach od 2 lutego 2022 r.
  • założenia Pakietu Mobilności (system IMI)
  • likwidacja „podróży służbowych”
  • przewozy drogowe objęte delegowaniem
   kabotaż, cross-trade
  • przewozy dwustronne – bilateralne
  • odcinki jazdy objęte delegowaniem w tym przejazdy na „pusto”
 3. Podstawa wymiaru składek ZUS „Kierowców w przewozach międzynarodowych” pracownika i zleceniobiorcy
  • potwierdzenie formularza A1
  • kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych
  • wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
  • podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:
   • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
   • pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
   • praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
   • praca za granicą a absencja chorobowa lub wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
 4. Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń „Kierowców w przewozach międzynarodowych” pracownika i zleceniobiorcy
  • ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika
  • obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie
  • odliczenie od podatku 30% diety
 5. Zastosowanie „Ulgi dla klasy średniej” przy rozliczaniu wynagrodzeń
  • zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”
   • roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi
    (konsekwencje przekroczenia progu przychodu)
   • rodzaj przychodów objętych ulgą
   • rozliczenie na liście płac miesięcznej ulgi dla pracownika
   • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu
   • wniosek pracownika o nierozliczanie ulgi
 6. Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek dochodowy w 2022 r.
  • przychody objęte zmianami i ustalenie nadwyżki zaliczek: 2022/2021
  • parametry stosowane przy obliczaniu zaliczek
  • zasady rozliczania nadwyżki w bieżącym wynagrodzeniu
  • wpływ zmian na kwoty wolne od potrąceń
 7. Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowych świadczeń
  • rozliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia zapewnianych przez pracodawców

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów o transporcie drogowym,  uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą  za naruszenie przepisów w tym względzie. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą  za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze zmiany oraz omówione praktyczne przykłady wynikające z nowelizacji przepisów.Wskazane zostaną również najnowsze zmiany oraz omówione praktyczne przykłady wynikające z nowelizacji przepisów, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

3832455
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
20 września
Godzina:
10:00 - 15:30
Koszt:
320,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne