Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Rozliczenie podatkowe i składkowe przedsiębiorcy w 2022/2023 roku z Małgorzatą Rzeszutek

grudzień 15

Zapraszamy na szkolenie

Rozliczenie podatkowe i składkowe

przedsiębiorcy w 2022 /2023 roku

15  grudnia  2022 r.

w godzinach 9.oo – 14.3o

ZDALNIE

Cel szkolenia: Utrwalenie zasad opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców opodatkowanych wg skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie po zmianach od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 oraz nadchodzących od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT rocznego.

Adresaci: pracownicy biur rachunkowych, mikro- i mali przedsiębiorcy, główni księgowi w firmach prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną PIT

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych

 • jak ustalić dochód z działalności gospodarczej podatkowy oraz składkowy dla składki miesięcznej – praktyczne przykłady,
 • rozliczenie remanentów,
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.

Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów

 • ustalenie podstawy składki miesięcznej – zasady ogólne oraz metoda uproszczona
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.

Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową.

 • warunki formalne zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania
 • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
 • zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 • wady i zalety zmiany formy opodatkowania w trakcie roku oraz na koniec roku

Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową.

 • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania
 • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej

Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.

 • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
 • jak ustalić zobowiązanie podatkowe za pierwsze i drugie półroczne 2022 r.
 • zasady sporządzenia zeznań rocznych za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej

Stosowanie zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt

 • zasady stosowania zwolnień
 • zasady potrącenia kosztów podatkowych
 • jaki ustalić dochód do opodatkowania z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku
 • stosowanie zwolnień przy wspólnym rozliczeniu małżonków i samotnie wychowującym dziecko

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych

 • obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek
 • jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady
 • procedura zwrotu nadpłaty składek
 • procedura dopłaty składek na podstawie rocznego rozliczenia

Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej

 • kilka spółek osobowych na różnych formach opodatkowania
 • kilka spółek komandytowych albo jednoosobowych spółek z o.o.
 • ubezpieczenie osoby współpracującej – zmiany od 1 lipca 2022 r.
 • ubezpieczenie komplementariusz SKA

Alternatywy dla przedsiębiorcy- jak nie działalność to co?

Zmiany istotne dla przedsiębiorców od 2023 roku

 

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

wiedzę- nabycie wiedzy o zmianach podatkowych w podatku PIT z działalności

umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych rocznych, zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT

kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event