Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie od 1 sierpnia 2022 roku z Danielem Druzdem

sierpień 17

Zapraszamy na szkolenie

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie

od 1 sierpnia 2022 roku –
praktyczne omówienie zmian w zasiłkach macierzyńskich

17  sierpień  2022 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia: zapoznanie się uczestników z zasadami udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za te okresy z uwzględnieniem zmian w regulacjach prawnych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę ClickMeeting

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, rozliczaniem urlopów, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzący  DANIEL DRUZD 

ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

 1. Urlop macierzyński dla matki dziecka:
 • prawo do urlopu przed porodem,
 • wymiar urlopu macierzyńskiego,
 • przerwanie urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
 • rezygnacja z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.
 1. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:
 • związany z przekazaniem części urlopu przez matkę,
 • związany z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,
 • związany ze śmiercią matki dziecka,
 • związany z porzuceniem dziecka przez matkę,
 • związany z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.
 1. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.
 2. Urlop rodzicielski od 1 sierpnia 2022 roku:
 • wymiar i zasady udzielania.
 • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.
 1. Urlop ojcowski.
 2. Wypłata świadczeń z tytułu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich na liście płac:
 • wysokość zasiłku w zależności od rodzaju urlopu i trybu wnioskowania z uwzględnieniem
 • zmian od 1 sierpnia 2022 roku.
 • zasady wyrównywania zasiłku.

7. Zasady wykazywania urlopów macierzyńskich/rodzicielskich i ojcowskich w  miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zasad udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za te okresy z uwzględnieniem zmian w regulacjach prawnych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

897584
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne