Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

VAT Slim 3 oraz „Grupa VAT” Krajowy System e-faktur (KSeF) z Michałem Gabrysiakiem

październik 27

Zapraszam na szkolenie

VAT Slim 3 oraz „Grupa VAT”

Krajowy System e-faktur (KSeF) – rozpocznij przygotowania już teraz!

Dalszy ciąg rewolucji VAT – kolejne zmiany w latach 2023 i 2024

w dniu

27  października 2023 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27/5

Prowadzący: MICHAŁ GABRYSIAK

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatkowego międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Ministerstwo Finansów wprowadza w roku 2023 wielokrotnie przesuwane w czasie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3. Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:

– określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,

– doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,

– zasad odliczania podatku VAT przy WNT,

– zasad korygowania WDT po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej wywozu towarów,

– zmiany definicji małego podatnika,

– generowania raportów fiskalnych z kas in line,

– stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,

– kolejne nowe możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT,

– obniżenia sankcji w podatku VAT oraz możliwości odstąpienia od stosowania sankcji w określonych okolicznościach.

Pakiet VAT Slim 3 obejmuje oczywiście szereg innych zmian, które omówimy w trakcie szkolenia.

Ponadto, w trakcie szkolenia omówimy założenia Ministerstwa Finansów w zakresie projektowanego systemu KSeF. System ten spowoduje nie tylko znaczne zmiany techniczne w zakresie metodyki wystawiania i wymiany faktur pomiędzy podatnikami, ale również zmieni wiele formalnych zasad w zakresie wystawiania faktur. Przede wszystkim jednak wpłynie na praktykę obiegu dokumentów, i ich archiwizowania, dokonywania płatności i wiele innych aspektów funkcjonowania firm.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Faktura ustrukturyzowana (KSeF):

Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.

Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.

Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

a) czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?

b) czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych – Krajowy System e-Faktur (KSeF):

a) wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,

b) autoryzacja faktur w systemie KSeF,

c) sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

d) obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

e) sposób odbierania faktur w systemie KSeF,

f) możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp – np. dla nabywców detalicznych),

g) przechowywanie faktur w KSeF – w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?

h) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

a) uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,

b) przyspieszony zwrot VAT,

c) automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,

d) brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

II. Podatek VAT – założenia pakietu „SLIM VAT 3”

Korekty VAT a kurs waluty:

a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,

b) planowana zmiana w przepisach:

– określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,

– określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,

– określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;

Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT;

Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT – obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT;
4. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu;

Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line;
6. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:

a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;

c) zawiadomienie naczelnika o proporcji/prewspółczynniku w pierwszym roku ich stosowania zamiast protokołu uzgodnieniowego;

Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów:

a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,

b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,

c) możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora;

Zmiana w definicji małego podatnika;

Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy;

III. Grupa VAT – nowy podatnik od stycznia 2023 r.

a) grupa VAT jako podatnik VAT – jakie podmioty mogą stworzyć grupę VAT?

b) korzyści wynikające ze stworzenia grupy VAT?

c) warunki formalne stworzenia grupy VAT,

d) właściwość miejscowa grupy VAT,

e) rola przedstawiciela grupy VAT,

f) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT,

g) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi;

IV. PAKIETY VAT SLIM 1 i 2 – PODSUMOWANIE ZMIAN

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie metodyki wystawiania i wymiany faktur pomiędzy podatnikami, oraz zmiany w wielu formalnych zasadach w zakresie wystawiania faktur, poznanie pakietu Slim VAT 3umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2762577
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
27 października
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator