Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
Główny ksiegowy

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE z Anną Rzewuską

wrzesień 23

Zapraszamy na szkolenie

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE

23  wrzesień  2022 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Instrukcja kancelaryjna zawiera ogół zasad postępowania z dokumentacją w komórce organizacyjnej zakładu pracy, wynikających z przyjętego systemu kancelaryjnego. Reguluje ona zasady postępowania z dokumentacją jawną, począwszy od chwili jej wpływu lub wytworzenia w komórce organizacyjnej, do czasu przekazania materiałów archiwalnych i oraz dokumentacji niearchiwalnej do archiwum.

Celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom zasad obiegu i porządkowania dokumentów oraz ich właściwego gromadzenia. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki osób prowadzących archiwum zarówno z publicznego, jak i niepublicznego sektora. Uczestnicy zapoznają się z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi i ich zakresem tematycznym. Zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu postępowania z dokumentacją, wypełniania obowiązujących formularzy, prowadzenia ewidencji gromadzonej dokumentacji. Dowiedzą się jak poprawnie przejąć dokumentację z komórek organizacyjnych (lub przekazać ją z komórki organizacyjnej do archiwum), jak właściwie przeprowadzić procedurę brakowania dokumentacji oraz jakie kroki muszą podjąć aby przekazać materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego.

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  Anna Rzewuska

Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z
najnowszymi przepisami. Prowadziła m.in. archiwum zakładowe Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się również gwarantowane konsultacje poszkoleniowe. Pracuje na zlecenie podmiotów publicznych i prywatnych, porządkując dokumentację ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i innych podmiotów publicznych oraz firm prywatnych. Wspiera wiele jednostek w prowadzeniu ich archiwów zakładowych i składnic akt. Współpracowała (lub nadal współpracuje) m.in. z: sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Adresaci szkolenia to:

– Pracownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
– Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
– Archiwiści zakładowi, zobowiązani do realizacji zadań archiwum zakładowego lub składnicy akt,
– Przedstawiciele podmiotów niepaństwowych (samorząd zawodowy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, firmy prywatne),
– Osoby, które dopiero przejęły obowiązki archiwisty,
– Osoby, którym powierzono zadanie uporządkowania zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt,
– Osoby, które przygotowują dokumentację do brakowania lub przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
– Osoby szukające praktycznych wskazówek, chcące zdobyć nową lub pogłębić już posiadaną wiedzę,
– Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Szkolenie  ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z funkcjonowaniem, zasadami tworzenia i prowadzenia archiwizacji dokumentów w jednostce. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

Część teoretyczna:

 1. Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy. Obowiązki pracowników merytorycznych.
 2. Znak sprawy – niezbędne elementy. Kiedy znak sprawy może ulec zmianie.
 3. Współpraca komórek innych niż merytoryczna w załatwieniu sprawy – jaki nadać znak?
 4. Jednolity rzeczowy wykaz akt – czym jest, do czego służy, jak wybrać właściwy symbol i od kiedy liczyć okres przechowywania? Co oznaczają poszczególne symbole?
 5. Instrukcje kancelaryjna i archiwalna – obowiązki archiwisty i innych pracowników merytorycznych.
 6. Brakowanie dokumentacji – rola i obowiązki pracowników merytorycznych.
 7. Wypożyczanie – obowiązki i czynności zabronione.
 8. Materiały archiwalne a dokumentacja niearchiwalna – różnice w zasadach ewidencjonowania i porządkowania dokumentacji o wieczystym i czasowym okresie przechowywania.
 9. Porządkowanie dokumentów – archiwizowanie, ewidencjonowanie i techniczne zabezpieczenie.
 10. Co z dokumentacją zgromadzoną w komórkach w stanie nieuporządkowanym? Ewidencjonowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji spraw zakończonych.
 11. Etapy prac archiwizacyjnych – omówienie.
 12. Sprawy zakończone, ale niezbędne do dalszego użytku – postępowanie.
 13. Wycofywanie dokumentacji spraw zakończonych ze stanu archiwum zakładowego w związku z ich wznowieniem.

Cześć praktyczna:

 1. Wypełnianie formularzy:
 2. spisu spraw,
 3. opisu teczki aktowej,
 4. spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej,
 5. spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych,
 6. karty wypożyczenia,
 7. spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
 8. spisu materiałów archiwalnych przeznaczonych do AP.
 9. Case study – rozwiązywanie zadań praktycznych.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu jak poprawnie przejąć dokumentację z komórek organizacyjnych (lub przekazać ją z komórki organizacyjnej do archiwum), jak właściwie przeprowadzić procedurę brakowania dokumentacji oraz jakie kroki muszą podjąć aby przekazać materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 290,00 zł netto/356,70 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

4095254
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
23 września
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
290,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne