Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Wybór formy opodatkowania w połączeniu z analizą skutków podstawowych ulg podatkowych z ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK

luty 17

Zapraszamy na szkolenie

Wybór formy opodatkowania

w połączeniu z analizą skutków podstawowych ulg podatkowych

17  luty  2023 r.

w godzinach 9.3o – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców m.in. wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w Polsce system podatkowy umożliwia w wielu wypadkach pewną swobodę kształtowania przez właścicieli podmiotów gospodarczych obciążeń podatkowych. Jest to związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej, a co za tym idzie – formy opodatkowania. Niewątpliwie każdy racjonalnie postępujący przedsiębiorca będzie dążyć do optymalizacji (minimalizacji ) ciężarów podatkowych, a tym samym do wyboru takiego sposobu opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która będzie w danych warunkach dla niego najkorzystniejsza w wymiarze ekonomicznym i organizacyjnym.

W celu podjęcia właściwej decyzji co do wyboru formy opodatkowania Zapraszamy na szkolenie

Adresaci szkolenia  osoby rozliczające PIT roczny, księgowi, doradcy podatkowi, oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku PIT.

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Harmonogram: 3 części wykładów po 1 godz. 30 min., z 15 min. przerwami pomiędzy wykładami.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej i najmu w 2023 roku.
2. Wsteczny wybór formy opodatkowania za 2022 – analiza możliwości i skutków.
3. Wybór formy opodatkowania – jakie mamy opcje, kto może wybrać którą z nich, czy można łączyć formy opodatkowania?
4. Wybór formy opodatkowania a ewidencje podatkowe.
5. Skutki w składce zdrowotnej.
6. Zawiadomienia. Zasady, terminy, konsekwencje.
7. Dla kogo karta podatkowa w 2023 roku?
8. Pułapki i wyłączenia, konsekwencje.
9. Wspólne opodatkowanie małżonków, rodzic samotnie wychowujący dzieci, ulgi i zwolnienia
⁃ Młodzi
⁃ Powracający do Polski
⁃ Rodzice/opiekunowie 4 dzieci
⁃ Senioralna
⁃ Termomodernizacyjna
⁃ Rehabilitacyjna
⁃ Darowizny
⁃ Inne ulgi i zwolnienia.
10. Kalkulacja wyboru formy opodatkowania – studium przypadku.
11. Rozliczenie roczne za rok 2022 – najważniejsze informacje, dokumenty do przygotowania, skutki dla rocznego rozliczenia składki zdrowotnej – sygnalizacja problemów.
12. Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zmian przepisów w zakresie podatku PIT, oraz poznanie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych PIT za 2022 roku oraz przygotowanie do zmian na rok 2023, analiza zmian w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo na adres szkolenia@bkszkolenia.pl

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1796091
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne