Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ZAMKNIĘCIE ROKU w PODATKU PIT z dr Małgorzata Rzeszutek

grudzień 14

Zapraszamy na szkolenie

ZAMKNIĘCIE ROKU w PODATKU PIT

-Obowiązki płatnika w stosunku do pracowników

i zleceniobiorców po zmianach w 2022

i przygotowanie do zmian w 2023 r.

14  grudnia  2022 r.

w godzinach 9.oo – 14.3o

ZDALNIE

Szkolenie ma na celu pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy zamknięciu roku. Na szkoleniu również wskazujemy, jakie zmiany w tym obszarze weszły w ramach tzw. Polskiego Ładu. Uczestnicy szkolenia, otrzymają wiedzę jak przygotować się do sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie podatku PIT dla pracowników i zleceniodawców.

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Adresaci szkolenia : główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

1. Przychody podatkowe rozpoznawane jako dodatkowe (m.in.):
o pożyczki,
o udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
o pakiety medyczne,
o wycieczki i imprezy zakładowe,
o wpłaty na PPK.
2. Aktualne zwolnienia przedmiotowe:
o ubrania pracownicze (służbowe),
o świadczenia BHP,
o ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
o ryczałty samochodowe,
o podróże służbowe,
o pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
o podróże osób nie będących pracownikami,
o zapomogi,
o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
o świadczenia dla emerytów i rencistów,
o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
o szkolenia,
o ulga „bez PIT dla młodych”,
o inne.
3. Szczególne przypadki rozliczania podatku:
o podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
o śmierć pracownika.
4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:
o pracowników,
o zleceniobiorców i umów o dzieło,
o menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie i osób na powołaniu do zarządów
5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).
7. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
8. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS)
9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-11 za 2022 rok

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

wiedzę- nabycie wiedzy o zmianach podatkowych

umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych rocznych

kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1077347
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
14 grudnia
Godzina:
09:00 - 14:30
Koszt:
320,00netto ZŁ
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne