Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zasiłek chorobowy w 2024 r. po zmianie interpretacji przepisów przez ZUS

kwiecień 18

Zapraszamy na szkolenie

Zasiłek chorobowy w 2024 r.

po zmianie interpretacji przepisów przez ZUS

18  kwietnia  2024 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE poprzez platformę CLICKMEETING

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa. Zyskasz:

 • wiedzę na temat ustalania prawa do zasiłku chorobowego z uwzględnieniem okresu wyczekiwania,
 • wiedzę o sposobie liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego
 • umiejętność liczenia okresu zasiłkowego
 • umiejętność ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Opis: Po ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego, uwzględniając okres wyczekiwania lub brak konieczności jego stosowania oraz długość okresu zasiłkowego, należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru tego zasiłku. Standardowo tę podstawę ustala się z 12 miesięcy sprzed zachorowania, ale trzeba wiedzieć jak się zachować gdy takiego  okresu ubezpieczenia nie ma, jak w takiej sytuacji postępować ze składnikami wynagrodzeń przysługującymi za okresy kwartalne lub roczne. Należy pamiętać o wyjątkowych sytuacjach gdy należy ustać podstawę wymiaru z miesiąca, w którym nastąpiło zachorowanie. Konieczna jest również widza o sposobie tzw. uzupełniania miesięcy i czy w każdej sytuacji jest obowiązek uzupełniania. Sytuację komplikują również okoliczności zmiany wynagrodzenia bez zmiany etatu lub ze zmianą etatu, co ma wpływ nie tylko na składniki miesięczne, ale również kwartalne i roczne.  Nie wolno zapominać o składnikach wynagrodzenia, które mogą być potraktowane jako składniki utracone. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania zasiłków i wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową, pracowników komórki płacowej pracowników komórki kadrowo-płacowej.

Prowadzący   Dariusz Suchorowski – doradca, trener, audytor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania  jako inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Program

Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

 • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
 • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni oraz sposób liczenia tego okresu przy jednym pracodawcy, po zmianie pracodawcy w trakcie roku i przy dwóch jednoczesnych pracodawcach oraz pracy dodatkowej,
 • wysokość wynagrodzenia chorobowego,

Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.

 • sytuacje, gdy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania,
 • sposób liczenia okresu wyczekiwania z wykorzystaniem poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego.

Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego

 • długość okresu zasiłkowego,
 • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
 • sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego,
  1. najczęstsze błędy popełniane przy liczeniu okresu zasiłkowego

Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników;

 • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
 • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru
 • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego
 • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
 • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku
 • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
 • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
 • zmiany wymiaru czasu pracy a zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
 • składniki utracone i zmieniona interpretacja ZUS dotycząca przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa, ustalanie okresów, podstawa naliczania, oraz ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 340,00 zł netto + 23% VAT= 418,20 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3870141
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
18 kwietnia
Godzina:
10:00 - 14:00
Koszt:
340netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne