Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zmiany w BDO dla firm gastronomicznych, producentów żywności oraz sklepów spożywczych

październik 18

 Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w BDO dla firm gastronomicznych,

producentów żywności oraz sklepów spożywczych

(ustawa z dnia 23.04.2023)

18 października  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Celem szkolenia jest uzyskanie, usystematyzowanie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz opłat w zakresie opakowań w gastronomii i producentów żywności w dotychczasowym zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach oraz opakowań z tworzyw sztucznych wg ustawy z 23.04.2023.

Nowa ustawa wprowadza szereg obowiązków również dla sklepów spożywczych w zakresie produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Drugi moduł szkolenia zapozna przedsiębiorców z systemem BDO w zakresie wpisów do BDO, prowadzenia ewidencji opakowań oraz sprawozdań rocznych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wybranymi przepisami Ustawy dotyczącymi wyłączenia z obrotu niektórych produktów z tworzywa sztucznego, obowiązkowi aktualizacji wpisu oraz nowych ewidencji i sprawozdań za 2021. Zostaną przedstawione nowe obowiązki od 2024 roku.

W drugim module uczestnicy praktycznie nauczą się: logować do systemy BDO, zapoznają się z działem „Sprawozdawczość Opakowania”.  Uczestnicy zapoznają się z ewidencją opakowań wg dotychczasowych zasad oraz ewidencją tworzyw sztucznych. Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zakresie ochrony środowiska w firmie.

Adresatami szkolenia są właściciele, menagerowie i pracownicy przedsiębiorstw, specjaliści ds. ochrony środowiska i specjaliści ds. gospodarki odpadami w tym osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz gospodarką opakowaniową oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Plan

 1. Rejestr BDO dla gastronomii i producentów żywności
 2. Dotychczasowe obowiązki związane z opakowaniami produktów.
 3. Omówienie ustawy z 23.04.2023 dotyczących opakowań z tworzywa sztucznego.
 4. Produkty wyłączone z użycia (no opakowania styropianowe)
 5. Obowiązek aktualizacji wpisu do BDO
 6. Prowadzenie ewidencji opakowań wg rodzajów do celów sprawozdawczych (dotychczasowe zasady)
 7. Prowadzenie ewidencji kupionych i wydanych opakowań z tworzywa sztucznego.
 8. Reklamówki z tworzywa sztucznego – obowiązki
 9. BDO – logowanie
 10. BDO – aktualizacja wpisu
 11. BDO – sprawozdawczość

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wypełniania elektronicznych dokumentów związanych z gospodarką odpadami, wypełniania sprawozdań i dokumentów ewidencyjnych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Efekty uczenia się

Wiedza:
Uczestnik zna i rozumie zasady zakresu gospodarki odpadami

Umiejętności:
Uczestnik potrafi odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

Kompetencje społeczne :  
Uczestnik zdobył umiejętność samokształcenia się w zakresie wiedzy z gospodarki odpadami, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczył się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się i forma zaliczenia: Forma zaliczenia i walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej w formie 5 pytań otwartych oraz 6 zamkniętych, przekazywanej dla uczestnika na zakończenie szkolenia oraz obecność na zajęciach szkoleniowych.

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy i materiały pomocnicze; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, oraz konsultacje po szkoleniowe.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1998996
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
18 października
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
300,00netto zł
Kategorie Oferta:
,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia