Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 r. z Martą Jaromin

czerwiec 30

 Zapraszamy na szkolenie

Innowacyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

– praktyczne, poparte przykładami omówienie

zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy

oraz omówienie kolejnych  nowych regulacji

w związku z wdrożeniem dyrektyw prawa unijnego

30 czerwiec  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz planowanych zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej na podstawie projektu ustawy. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

Adresaci szkolenia 

  • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
  • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
  • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

I.
Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny.– nowe maksymalne okresy umów na okres próbny,– możliwość przedłużenia umowy na okres próbny,– zmiany dotyczące ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem.
Nowa obszerna informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie punkt po punkcie – przykładowe zapisy – przepisy przejściowe.
Kogo obejmie nowy obowiązek.
Sankcje – nowa kara za brak pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia.
Pozostawanie pracownika w zatrudnieniu kilku pracodawców jednocześnie.
Obowiązki informacyjne pracodawcy dotyczące awansu, wolnego stanowiska pracy, zatrudnienia w pełnym Lu niepełnym wymiarze czasu pracy.
Nowe elementy w umowie o pracę tj. miejsce/miejsca wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny.
Zmiany w zakresie wypowiadania umów o pracę:– obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony;– zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia kobiety w ciąży, pracownika w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego.
Przepisy przejściowe czyli kiedy stosujemy stare, a kiedy znowelizowane zasady.
II.
Praca zdalna – wskazówki nt. treści regulaminu pracy zdalnej.
Co zapisać w regulaminie pracy zdalnej – podstawowe zapisy regulaminu.
III.
Nowe dni wolne – zwolnienia z pracy dla pracownika.
Zwolnienie z tytułu siły wyższej oraz zasady dokumentowania tego zwolnienia.
Zasady dokonywania wyliczenia wynagrodzenia w związku ze zwolnieniem pracownika z pracy – wyliczenia, przykłady.
Omówienie treści świadectwa a korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień.
IV.
Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
Urlop opiekuńczy, kiedy można skorzystać, jakie dokumenty gromadzić?
Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni.
Urlop ojcowski – nowe zasady dotyczące jego wykorzystywania – przepisy przejściowe.
Elastyczna organizacja pracy rodziców dzieci do 8 roku życia.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z praca zdalną, zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl
lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy
oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

2033308
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia