Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023 r. w tym wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i inne – przykłady naliczeń

luty 13

 

Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023 r.

w tym wnioski i oświadczenia,

kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i  inne

– przykłady naliczeń

13  lutego  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy PIT od stycznia 2023 r. oraz zasad naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnym okresie oraz zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach. Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń, projektów ustaw oraz objaśnień podatkowych MF oraz ZUS.

Grupa docelowa:

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracownicy służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę oraz zapoznać się z zasadami naliczania wynagrodzeń.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku oraz po zmianie od 2023 r. wpływające na prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń.

Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych.

W ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r..

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Trener prowadzący szkolenie:

Ewa Gogolińska Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej,  przepływów finansowych, monitoringu projektów UE. Trener z zakresu rozliczania podatku VAT oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE. Wielokrotnie brała udział w kontrolach prowadzonych u beneficjentów. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godz. szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 15 tys. osób.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Szkolenie  ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z funkcjonowaniem, zasadami tworzenia i prowadzenia archiwizacji dokumentów w jednostce. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Program szkolenia

1. Zmiany w rozliczaniu podatku PIT od 2023 r.

 • Stosowanie kwoty wolnej od podatku w trakcie roku – zmiana dla płatnika i podatnika.
 • Koszty uzyskania przychodu podstawowe oraz podwyższone – w tym zasady składania wniosków oraz odwołania po zmianach.
 • Nowe zasady składania oświadczeń i wniosków – PIT-2, PIT-2A, PIT-3 (omówienie wzorów).
 • Terminy obowiązywania oświadczeń i wniosków a zmiana stanu faktycznego.
 • Oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi senior+.
 • Stosowanie oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego.
 • Wyłączenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT.
 • Brak obowiązku poboru zaliczek na podatek z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Zmiany zasad i terminów rozliczenia rocznego PIT dla pracownika oraz rozliczenie roczne podatników.
 • Zmiany zasad stosowania ulg po zakończeniu roku w związku z odwołaniem pandemii.
 • Zmiana ustawy zdrowotnej.
 • Wskazanie innych zmian w ulgach i rozliczeniach wpływających na prawidłowe naliczanie wynagrodzeń.

2. Wyliczenie na przykładach wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych od 2023 r. z uwzględnieniem zmian.

 • Koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku.
 • Skala podatkowa oraz stawki podatku.
 • Składki ZUS, składka zdrowotna – progi zarobków, algorytm wyliczenia, sposób wyliczenia na przykładach
 • Kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składki zdrowotnej, skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku.
 • Pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej a oświadczenie PIT 2.
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych w przypadku otrzymania oświadczenia o stosowaniu i nie stosowaniu kwoty wolnej od podatku– przykłady

3. Panel dyskusyjny.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku oraz po zmianie od 2023 r. wpływające na prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto/369,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

1440518
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
13 lutego
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
300,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne