Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. w związku z Dyrektywą UE i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r. z Dariuszem Suchorowskim

marzec 17

Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r.

w związku z Dyrektywą UE

i duże zmiany w zasiłkach chorobowych,

które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

17  marca  2023 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń przy prawie do zasiłku chorobowego, jaki charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania, oraz sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego, oraz zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzący   Dariusz Suchorowski – doradca, trener, audytor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń  z oskładkowania,– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w SKwP w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

1.    Prawo do zasiłku chorobowego – charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania

2.    Sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego przy zmianie pracy, podjęciu dodatkowego wynagrodzenia czy pracy równoległej.

3.    Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
a.    Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b.    Przerwy w niezdolności do pracy:
•    znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
•    niezdolność po przerwie z kodem B
•    niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
•    niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
•    niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
c.    Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d.    Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e.    Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

4.    Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
a.    Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
b.    Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego,
c.    Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
d.    Zagrożony termin wdrożenia Dyrektywy – jaki to będzie mieć wpływ na prawa ubezpieczonych i obowiązki pracodawców i płatników zasiłków macierzyńskich.

5.    Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
a.    Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
b.    Sposób postępowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
c.    Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
d.    Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
e.    Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów które wprowadzają wiele różnorodnych zmian, przyswojenie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń przy prawie do zasiłku chorobowego, jaki charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania, oraz sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego, oraz zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event