Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zamkniecie roku 2023- Rozliczenie podatkowe i składkowe przedsiębiorcy w 2023 roku z Małgorzatą Rzeszutek

grudzień 08

Zapraszamy na szkolenie

Zamkniecie roku 2023 –

Rozliczenie podatkowe i składkowe przedsiębiorcy w
2023 roku

w dniu

8  grudnia  2023

w godzinach 9:oo – 14:oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeating

Cel szkolenia: przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT rocznego oraz utrwalenie zasad opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców opodatkowanych wg skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie po zmianach od 1 stycznia 2023 roku.

Szkolenie kierowane jest do : pracownicy biur rachunkowych, mikro- i mali przedsiębiorcy, główni księgowi w firmach prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną PIT

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

1. Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych- skala podatkowa i podatek liniowy
o jak ustalić dochód z działalności gospodarczej podatkowy oraz składkowy dla składki miesięcznej – praktyczne przykłady,
o rozliczenie remanentów,
o przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
o sprzedaż środka trwałego,
o zawieszenie działalności gospodarczej.
2. Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów

o ustalenie podstawy składki miesięcznej – zasady ogólne oraz metoda uproszczona
o przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
o sprzedaż środka trwałego,
o zawieszenie działalności gospodarczej.
3. Stosowanie zwolnień podatkowych– ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt
o zasady stosowania zwolnień
o zasady potrącenia kosztów podatkowych
o jaki ustalić dochód do opodatkowania z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku
o stosowanie zwolnień przy wspólnym rozliczeniu małżonków i samotnie wychowującym
dziecko
4. Roczne rozliczenie składek zdrowotnych
o obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek
o jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady
o procedura zwrotu nadpłaty składek
o procedura dopłaty składek na podstawie rocznego rozliczenia
5. Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej
o kilka spółek osobowych na różnych formach opodatkowania
o kilka spółek komandytowych albo jednoosobowych spółek z o.o.
o ubezpieczenie osoby współpracującej
o ubezpieczenie komplementariusz SKA
6. Rozliczenie ulgi na złe długi w zeznaniu rocznym od strony wierzyciela i dłużnika
7. Zasady stosowania ulg zmniejszających podstawę opodatkowania-ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ekspansję, IP box i inne na przykładach.
8. Alternatywy dla przedsiębiorcy- jak nie działalność to co?
9. Zmiany istotne dla przedsiębiorców od 2023 roku

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy o zmianach podatkowych,

W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego ustalenia podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej

W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

590782
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne