Przejdź do treści

Dofinansowanie KFS 2023

Ważna informacja dla pracodawców !!!

Informujemy, że w niektórych powiatach rozpoczęły się już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń na rok 2023 z KFS – szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy (w tabeli zamieszczonej poniżej znajdziecie Państwo linki przekierowujące bezpośrednio do wybranych PUP).

Dla firm i osób, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania szkoleń w zawodach deficytowych „samodzielnego księgowego”, „pracowników ds. rachunkowości i księgowości” lub „specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac)występujących w wybranych powiatach lub województwach przygotowaliśmy już stosowne programy szkoleń na podstawie których można wnioskować o dofinansowanie szkoleń, po uprzednim kontakcie z nami w sprawie przygotowania niezbędnych załączników z firmy szkoleniowej, które należy dołączyć do wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Poniższe linki przekierują Państwa do programów poszczególnych  pakietów szkoleniowych oraz kursów zaplanowanych przez na rok 2023, o dofinansowanie, których możecie Państwo wnioskować w wyznaczonym przez PUP terminie (w momencie jego ustalenia zostanie on również udostępniony przez nas w tabeli poniżej):

Szkolenia dla pracowników działu  księgowości:

 • Zawód deficytowy  – samodzielny księgowy
 •  Zawód deficytowypracownik ds. rachunkowości i księgowości

Szkolenia dla pracowników działu kadr i płac:

 • Zawód deficytowy specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją

Uwaga !

Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie
Terminy naboru wniosków w poszczególnych powiatach

l.p.

PUP

  rozpoczęcie

  zakończenie

 link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru do dokumentów i warunków które należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie)

1

JELENIA GÓRA

   

– szczegółowe informacje

2

BOLESŁAWIEC

   

– szczegółowe informacje

3

LUBAŃ

   

– szczegółowe informacje

4

LWÓWEK

   

– szczegółowe informacje

5

KAMIENNA GÓRA

   

– szczegółowe informacje

6

ZGORZELEC

   

– szczegółowe informacje

7

WAŁBRZYCH

   

– szczegółowe informacje

8

ŚWIDNICA

   

– szczegółowe informacje

9

WROCŁAW

 

 

– szczegółowe informacje

10

LEGNICA

   

– szczegółowe informacje

           Pozostałe nabory KFS

      1

POZNAŃ

24.01.2023

24.01.2023

– szczegółowe informacje

2

WARSZAWA

   

– szczegółowe informacje

3

CZĘSTOCHOWA

   

szczegółowe informacje

4

KRAKÓW MIASTO

   

szczegółowe informacje

5

KRAKÓW POWIAT

   

szczegółowe informacje

6

ZIELONA GÓRA

   

– szczegółowe informacje

 7

KONIN

   

– szczegółowe informacje

9

OPOLE

25.01.2023

27.01.2023

– szczegółowe informacje

8

SZCZECIN

   

szczegółowe informacje

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dla kogo środki?
O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2023 r. :

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. (PUP – zamieszcza wykaz zawodów deficytowych w ogłaszanym przez siebie konkursie!)
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z powyższych priorytetów !!!

 

SOCIALMEDIA

NEWSLETTER

Subskrybuj aby dostawać nasze aktualności prosto do Twojej skrzynki. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać do Ciebie spamu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności

NEWSLETTER

Copyright © 2016-2022 by B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama