Anna Strojecka

WYKŁADOWCA

biegły rewident  nr ewid. 12657

Badaniem sprawozdań finansowych zajmuje się od 2009 roku, prowadzi własne biuro rachunkowe, pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie rachunkowości i finansów oraz prowadziła szkolenia w zakresie podatku dochodowego w ramach współpracy ze SKwP oraz szkolenia z rachunku przepływów pieniężnych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej, a także pracę na stanowisku Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych oraz kierownika działu controllingu i marketingu.

Bardzo dobrze zna różne programy finansowo – księgowe. Specjalizuje się również w sporządzaniu i badaniu: rachunku przepływów pieniężnych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz planów przekształcenia.

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Studia Podyplomowe na kierunku Prawo Podatkowe, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu – Studia Podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i kontrola finansowa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – studia magisterskie na kierunku: Ekonomia, w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem.