Leszek Malinowski

Leszek Malinowski

WYKŁADOWCA

Certyfikowany trener biznesu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i  Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Wykładowca zarządzania oraz  logistyki. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych. Asesor kompetencji zawodowych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Autor publikacji  specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Współpracownik wielu firm szkoleniowych.  Specjalista w zakresie back office, analiz kosztów działalności firm, technik organizatorskich oraz obniżenia kosztów procesów logistycznych.  Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w  administracji, służbie zdrowia i kancelariach prawnych.

Przewiń do góry