BILANS 2021 -ZDALNIE

szkolenie zdalne

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

250,00netto zł

Polski Ład w biznesie – podatki, składki, ulgi – możliwe optymalizacje podatkowe w nowej rzeczywistości 2022 r. z ANNĄ KĘDZIERSKĄ – ADAMCZYK

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu restartu gospodarki. W jego trakcie zostaną poruszone najważniejsze wątki związane ze zmianami które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., w zakresie składki zdrowotnej, zasiłków oraz podatków dochodowych

320,00 netto zł

Zmiany VAT 2022 – Polski Ład oraz pozostałe zmiany w Bolesławcu z MICHAŁEM GABRYSIAKIEM

hotel IBIS Bolesławiec Bolesławiec

Pakiet zmian potocznie nazywany „Nowym Ładem” powoduje ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych oraz w VAT. Ustala on nowe zasady rozliczeń nie tylko podatników ze Skarbem Państwa, ale także wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi w relacjach podmiotów powiązanych (w tym przede wszystkim właściciel - spółka).

400,00 netto zł

CZAS PRACY W 2022 R. z MONIKĄ FRĄCZEK

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Zasady gospodarowania czasem pracy - postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy w obliczu zmienionych wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji czasu pracy.

POLSKI ŁAD – rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Pakiet zmian potocznie nazywany „Nowym Ładem” powoduje ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych oraz „ZUS-owskich” przedsiębiorców, ale również ich pracowników. Ustala on nowe zasady rozliczeń nie tylko podatników ze Skarbem Państwa, ale także wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi w relacjach podmiotów powiązanych (w tym przede wszystkim właściciel – spółka), ale również pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

300,00netto zł

kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Posiadanie przez organizacje pozarządowe osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków, a szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności

950,00 netto zł

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

Kurs Rachunkowość dla samodzielnego księgowego zgodny z kodem zawodu Specjalista ds. Rachunkowości 241103

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na odnalezienie się na rynku pracy. Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy.

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany, zastosowanie Excela w kadrach i księgowości

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą tabel przestawnych oraz zasady graficznej prezentacji danych, zarówno w postaci wykresów, nadawania kolorów komórkom spełniających wybrane kryteriach oraz tworzenia pulpitu managera.

500,00netto zł