Przejdź do treści

Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

Podatnik CIT w 2023 roku z dr Małgorzata Rzeszutek

szkolenie zdalne

Cel edukacyjny: pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy rozliczeniu podatku CIT, 2023 rok to rok kolejnych zmian dla podatników w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0 jako kontynuacja zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu w 2022 roku. Na szkoleniu omawiane są zmiany w ustawie o CIT, które uchwalono pod koniec 2022 roku , omawiamy również zmiany w fazie prac w 2023.

320,00netto ZŁ

Kurs SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO z Anną Kropielnicką

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem Kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji środków trwałych.

870,00netto zł

Kurs na Głównego Księgowego zgodnie z kodem zawodu 121101 Główny Ksiegowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości, środków trwałych oraz prawa podatkowego tak, aby po jego ukończeni mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną im pracę

3.460 zł

Delegowanie pracowników do pracy za granicą z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

CELEM SZKOLENIA JEST:
Zapoznanie przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych, gdy: delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę, zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu, chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy, nie radzisz sobie w gąszczu przepisów dotyczących delegowania pracowników i chcesz poznać nowe regulacje prawne, które niebawem zmienią zasady delegowania pracowników, nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych i nie znasz wymagań transgranicznego stosunku pracy, masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej

400,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 r. z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy zdalnej, dzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

360,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

320,00netto ZŁ

ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK z ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK

szkolenie zdalne

Płatnik składki zdrowotnej w 2023 roku zobowiązany jest do rozliczenia składek zdrowotnych, które obejmowały uzyskane przychody lub dochody w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wyżej wskazany okres były ustalane w okresie od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku i powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

320,00netto zł

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które mają wiedzę z podstaw podatku VAT i chcą ją poszerzyć o aktualne zmiany, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

870,00netto zł