Przejdź do treści

Faktury ustrukturyzowane z Dariuszem Polakowskim w Wałbrzychu

WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT w tym zapoznanie się z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

450,00netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

550,00netto ZŁ

KURS na Inspektora Danych Osobowych

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi, porównanie przepisów obu aktów prawnych (UODO oraz RODO). Wypracowanie przykładowej dokumentacji.

870,00 netto zł

Faktura ustrukturyzowana w Jeleniej Górze z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

380,00netto zł

Optymalizacja zatrudniania – jak efektywnie zatrudniać i zwalniać

szkolenie zdalne

Wskazanie najnowszych i najlepszych rozwiązań dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych, usługowych i innych podmiotach w zakresie podstawowej wiedzy jaką winni posiadać przedstawiciele kadry zarządzającej w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

320,00netto zł

Obowiązki gospodarowania odpadami oraz BDO dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów podologicznych, manikiur i pedikiur, depilacji i studio tatuażu

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest uzyskanie, usystematyzowanie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego gospodarowania odpadami powstających w trakcie wykonywania usług w zakresie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów podologicznych, manikiur i pedikiur, depilacji i studio tatuażu, odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, kwalifikowania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami. Zasady zbierania, przechowywania oraz oddawania odpadów medycznych jako odpady niebezpieczne. ADR dla odpadów medycznych. Sposób zagospodarowania odpadów, terminy ich przekazania, klasyfikacja wg kodów odpadów to główne problemy w zakresie ochrony środowiska w firmach związanych z pracą z ciałem

300,00netto zł

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. – praktyczne, poparte przykładami omówienie zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy oraz omówienie kolejnych nowych regulacji w związku z wdrożeniem dyrektyw prawa unijnego

380,00netto zł

Kurs zasady prowadzenia rachunkowości podatkowej z Małgorzatą Rzeszutek

szkolenie zdalne

Celem kursu jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów.

1050,00netto ZŁ

Zmiany w BDO dla firm gastronomicznych, producentów żywności oraz sklepów spożywczych

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest uzyskanie, usystematyzowanie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz opłat w zakresie opakowań w gastronomii i producentów żywności w dotychczasowym zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach oraz opakowań z tworzyw sztucznych wg ustawy z 23.04.2023.
Nowa ustawa wprowadza szereg obowiązków również dla sklepów spożywczych w zakresie produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych.

300,00netto zł