Przejdź do treści

Podstawa wymiaru zasiłków – zmiany interpretacji ZUS w 2024

szkolenie zdalne

Po ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego, uwzględniając okres wyczekiwania lub brak konieczności jego stosowania oraz długość okresu zasiłkowego, należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru tego zasiłku. Standardowo tę podstawę ustala się z 12 miesięcy sprzed zachorowania, ale trzeba wiedzieć jak się zachować gdy takiego okresu ubezpieczenia nie ma, jak w takiej sytuacji postępować ze składnikami wynagrodzeń przysługującymi za okresy kwartalne lub roczne.

100netto zł

Koszty podatkowe w CIT i PIT w 2024 roku z Aleksandrem Gniłką

szkolenie zdalne

Cel szkolenia
na praktycznych przykładach – zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z trudną i złożoną tematyką kosztów uzyskania przychodów. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych?

360,00netto zł

ROZLICZANIE CZASU PRACY w 2024 roku z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

380,00netto zł

PODATEK VAT 2024 z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście zmian obowiązujących w 2024 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego przygotowania sie do prowadzenia faktur VAT w 2024 roku.

400,00netto zł

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

Prawo pracy w 2024 roku z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie obowiązujących przepisów od 01.01.2024 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz planowanych zmian do kodeksu pracy

380,00netto zł

Krajowy System eFaktur – faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT z Michałem Gabrysiakiem

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

W roku 2023 weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3 jak i w ramach pakietu KSeF, który również już od września 2023 r. wprowadził zmiany w zakresie dokumentowania różnych czynności opodatkowanych VAT.

380,00netto zł

Kurs KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia: prezentacja Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i Ryczałtu Ewidencjonowanego jako uproszczonych form księgowości, możliwych do samodzielnego prowadzenia przez mikroprzesiębiorców. Innymi słowy: pozwoli on na pozyskanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia księgowości własnej firmy oraz przygotowanie do prowadzenia rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym z tytułu KPiR oraz Ryczałtu Ewidencjonowanego. Księgowość Małych Firm czyli jak samodzielnie prowadzić uproszczoną księgowość własnej firmy

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które mają wiedzę z podstaw podatku VAT i chcą ją poszerzyć o aktualne zmiany, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

930,00netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

650,00netto ZŁ

E-doręczenia – doręczenia elektroniczne w kontaktach z administracją publiczną

szkolenie zdalne

Zapoznanie uczestników szkolenia z bieżącymi przepisami dotyczącymi elektronicznego doręczenia na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nadchodzącymi zmianami związanymi z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązujące od 1.10.2024 r. w kontekście spraw prowadzonych przez organy administracji publicznej.

320,00netto zł