Przejdź do treści

PODATEK VAT w 2024 roku i KSeF w Jeleniej Górze z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2024 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2024 roku.

380,00netto zł

Prawo pracy w 2024 roku z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie obowiązujących przepisów od 01.01.2024 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz planowanych zmian do kodeksu pracy

380,00netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

650,00netto ZŁ

E-doręczenia – doręczenia elektroniczne w kontaktach z administracją publiczną

szkolenie zdalne

Zapoznanie uczestników szkolenia z bieżącymi przepisami dotyczącymi elektronicznego doręczenia na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nadchodzącymi zmianami związanymi z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w kontekście spraw prowadzonych przez organy administracji publicznej.

320,00netto zł

LEASING z Anną Kropielnicką

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia:
- omówienie zasad kwalifikowania umów leasingu w polskim prawie bilansowym i podatkowym,
- podczas szkolenia na praktycznych przykładach zaprezentowane zostanie księgowe i podatkowe rozliczenie umowy.

380,00netto zł

KURS na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, tworzenia dokumentacji zarówno działalności IOD jak i wykazywaniem się zasada rozliczalności, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.

600,00 netto zł

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany z zastosowaniem go w kadrach i księgowości

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest przygotowanie do efektywnego i sprawnego korzystania z możliwości arkuszy kalkulacyjnych, przeznaczone dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego powoduje, że wiele czynności przy użycia komputera można wykonywać szybciej i sprawniej. Pozyskana wiedza pozwala na przygotowanie sobie narzędzi informatycznych, które uczestnik wykorzystuje w swoich codziennych czynnościach, oraz zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami w pracy zawodowej.

650,00netto ZŁ

Środki trwałe oraz WNiP z Anną Kropielnicką

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce.

380,00netto zł

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które mają wiedzę z podstaw podatku VAT i chcą ją poszerzyć o aktualne zmiany, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

930,00netto zł

Koszty podatkowe w CIT i PIT w 2024 roku z Aleksandrem Gniłką

szkolenie zdalne

Cel szkolenia
na praktycznych przykładach – zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z trudną i złożoną tematyką kosztów uzyskania przychodów. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych?

360,00netto zł