Przejdź do treści

Podatki w biurze rachunkowym – przegląd zmian 2022/2023 i PIT z działalności z Anną Kędzierską-Adamczyk

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego rozwiązywania PIT z działalności gospodarczej, oraz problemów w biurze rachunkowym oraz przedstawienie aktualnego stanu prawnego w 2023 roku. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia.

320,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 r. z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy zdalnej, dzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

360,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

320,00netto ZŁ

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 roku z Moniką Frączek

szkolenie zdalne

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w kodeksie pracy obowiązujących od 01.01.2023 roku, w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.

320,00netto ZŁ

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień z DARIUSZEM POLAKOWSKIM

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

1000,00netto zł

Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023 r. w tym wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i inne – przykłady naliczeń

szkolenie zdalne

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy PIT od stycznia 2023 r. oraz zasad naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnym okresie oraz zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach.
Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń, projektów ustaw oraz objaśnień podatkowych MF oraz ZUS.

300,00netto ZŁ

Nowy PIT-11 za 2022, nowy PIT-2 w 2023 z Dorotą Wendą

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń oraz przygotowanie się do zmian w zakresie ubezpieczeń i podatków, z uwzględnieniem zmian w ustawie o podatku PIT.

300,00netto zł

Wybór formy opodatkowania w połączeniu z analizą skutków podstawowych ulg podatkowych z ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK

szkolenie zdalne

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców m.in. wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w Polsce system podatkowy umożliwia w wielu wypadkach pewną swobodę kształtowania przez właścicieli podmiotów gospodarczych obciążeń podatkowych. Jest to związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej, a co za tym idzie – formy opodatkowania. Niewątpliwie każdy racjonalnie postępujący przedsiębiorca będzie dążyć do optymalizacji (minimalizacji ) ciężarów podatkowych, a tym samym do wyboru takiego sposobu opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która będzie w danych warunkach dla niego najkorzystniejsza w wymiarze ekonomicznym i organizacyjnym.

320,00netto zł

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które mają wiedzę z podstaw podatku VAT i chcą ją poszerzyć o aktualne zmiany, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

870,00netto zł

Zasiłki pracownicze z ZUS z Dorotą Wendą

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa, ustalanie okresów, podstawa naliczania, oraz ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego

300,00netto zł

Kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) z programem księgowym Comarch Optima PKPiR

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Kurs Księga Przychodów i Rozchodów ma za zadanie pokazać czym jest KPiR, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z tej formy rozliczenia. Szkolenie będzie oparte na praktycznych przykładach z jednoczesnym ich ujęciem w PKPiR w poszczególnych miesiącach roku. Wykładowca szczegółowo omówi każdy z tematów programu oraz chętnie odpowie na pytania uczestników. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi samodzielne prowadzenie księgi podatkowej. Jeden dzień szkolenia prowadzony jest na Programie Comarch Optima PKPiR