Przejdź do treści

CENY TRANSFEROWE w 2022 – jakie działania podjąć co się zmienia z Małgorzatą Rzeszutek

szkolenie zdalne

Termin na sporządzenie dokumentacji, dla firm, których rok podatkowy, równy jest kalendarzowemu upływa 31.12.2022 roku, pozostały więc mało czasu na to aby dokonać oceny, czy w jakim zakresie są Państwo zobligowani do sporządzenia dokumentacji. Ocena obowiązków dokumentacyjnych, w szczególności prawidłowe określenie limitów dla realizowanych transakcji, nie zawsze jest proste i dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie na temat

350,00netto ZŁ

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie z Danielem Druzdem

szkolenie zdalne

Cel szkolenia: zapoznanie się uczestników z zasadami udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za te okresy z uwzględnieniem zmian w regulacjach prawnych.

320,00netto ZŁ

KURS PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

szkolenie zdalne

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac.
Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik i pozna zagadnienia z zakresu sporządzania list płac i rozliczania czasu pracy. Uczestnik na kursie nabędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień płacowych

950,00netto ZŁ

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE z Anną Rzewuską

szkolenie zdalne

Instrukcja kancelaryjna zawiera ogół zasad postępowania z dokumentacją w komórce organizacyjnej zakładu pracy, wynikających z przyjętego systemu kancelaryjnego. Reguluje ona zasady postępowania z dokumentacją jawną, począwszy od chwili jej wpływu lub wytworzenia w komórce organizacyjnej, do czasu przekazania materiałów archiwalnych i oraz dokumentacji niearchiwalnej do archiwum.

290,00netto ZŁ

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców po zmianach od 2.02.22 r. Pakiet Mobilności z Przemysławem Jeżekiem

szkolenie zdalne

Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 2 lutego 2022 r.
i dotyczą nowych zasad rozliczania wynagrodzeń kierowców na mocy przepisów „Pakietu mobilności”. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń.

320,00netto zł

KURS na Inspektora Danych Osobowych

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi, porównanie przepisów obu aktów prawnych (UODO oraz RODO). Wypracowanie przykładowej dokumentacji.

870,00 netto zł

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień z DARIUSZEM POLAKOWSKIM

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

1000,00netto zł

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 roku z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

450,00netto ZŁ