Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » PPK od 1 stycznia 2020

PPK od 1 stycznia 2020

 • przez
PPK od 1 stycznia 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK od 1 stycznia 2020

Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (przede wszystkim pracowników i obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), mają ostatni moment na podjęcie decyzji. Decyzję czy chcą utworzyć PPE, który zwolni ich z obowiązku tworzenia PPK. Program powinien funkcjonować na dzień objęcia obowiązkiem tworzenia PPK, czyli przed dniem 1 stycznia 2020 r. Biorąc pod uwagę złożoność procesu tworzenia PPE, najpóźniej we wrześniu należy złożyć dokumenty niezbędne do zarejestrowania PPE w KNF.

Przypomnę, że tylko PPE ze składką podstawową pracodawcy na poziomie co najmniej 3.5% wynagrodzenia przy 25% partycypacji będzie zwalniało z obowiązku tworzenia PPK, a stan partycypacji będzie musiał się utrzymywać na poziomie 25% każdego 1 stycznia i 1 lipca. Niewątpliwie PPE jest rozwiązaniem droższym dla pracodawcy, ale korzystniejszym dla uczestnika – tylko pracodawca wnosi obowiązkową składkę podstawową, uczestnik natomiast może zadeklarować składkę dodatkową.

Ważne – pierwsza składka musi zostać odprowadzona do instytucji finansowej przed dniem objęcia obowiązkiem tworzenia PPK. W przypadku podmiotów, które na dzień 30/06/2019 zatrudniały co najmniej 50 osób, składka musi być wpłacona najpóźniej w grudniu 2019 roku.

Zapraszamy na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia.
 2. Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione.
 • Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania.
 1. Prawa i obowiązki pracownika (zatrudnionego) w zakresie uczestnictwa
  w Pracowniczym Planie Kapitałowym.:
 2. Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie? Główne etapy wdrożenia PPK.
 3. Obsługa administracyjna PPK:
 • Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową w zakresie prowadzenia PPK – obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej.
 • Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK:
 1. Środki zgromadzone w PPK a rozwód.
  Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika.
 2. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK.
  Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK.
 3. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Pracodawca w pierwszym działaniu musi wybrać instytucje finansową z która będzie prowadził PPE. Tą decyzję musi podjąć wspólnie ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Krok drugi to zawarcie umowy zakładowej, w której określa najważniejsze postanowienia PPE. Stronami umowy zakładowej jest pracodawca i reprezentacja pracowników. Trzeci krok to zawarcie drugiej umowy z instytucją finansową. Po jej podpisaniu wraz z odpowiednimi dokumentami składa się wniosek do KNF o rejestracje programu. Gdy jest już decyzja o rejestracji programu przez KNF, czyli w czwartym kroku,  pracownicy mogą składać deklaracje uczestnictwa. Pracodawca najpóźniej w kolejny miesiącu ma obowiązek odprowadzenia pierwszej składki do PPE ( czas na rejestrację programu w KNF w tym momencie to okres około 1,5-2 miesięcy).