Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

  • przez

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Przede wszystkim problemy z rozliczaniem wynagrodzeń pracownikom z Ukrainy.Firmy nie wiedzą, jak rozliczać dochody wypłacane pracownikom z Ukrainy. Najnowsze interpretacje potwierdzają, że jeśli zatrudniony złoży oświadczenie, że mieszka w Polsce. I że tutaj jest jego ośrodek interesów życiowych, będzie można potraktować go jak Polaka i zastosować krajowe przepisy. Duże znaczenie ma też długość pobytu Ukraińca w Polsce.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w lipcowej interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.296.2019.1.MS potwierdził, że gdy polska firma wypłaca wynagrodzenia za pracę pracownikom pochodzącym z Ukrainy, pod uwagę należy wziąć dwie kwestie. Po pierwsze, długość pobytu w Polsce, po drugie – certyfikat rezydencji.

Czytaj więcej na ten temat na przykład na portalu prawo.pl  https://www.prawo.pl/podatki/zatrudnienie-ukraincow-w-polsce-a-pit-rozliczenie-podatku-przez,446533.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPPL-19-07-19-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPPL-19-07-19-WKC0117018_OTH

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Program szkolenia obejmuje na przykład zagadnienia:

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP. Program uwzględnia zmiany w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2019 r.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce. Program uwzględnia ustawodawstwo UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym

3. Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce

„Powierzanie wykonywania pracy przez cudzoziemców, wykonywanie pracy przez cudzoziemców, prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP”:

  • cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP
  • legalne powierzanie wykonywania pracy przez cudzoziemców – niezbędna dokumentacja
  • organy kontrolne i sankcje nielegalnego powierzania wykonywania pracy przez cudzoziemców.